Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Vyšší účetnictví pro daňové poradenství

Kurz vyššího účetnictví pořádaný ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze je rozložen do tří přednášek a obsahově se zaměří na interpretace Národní účetní rady, problematiku konsolidace účetní závěrky a operace s podniky a majetkovými cennými papíry. Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme nejprve absolvovat kurz Účetnictví pro daňové poradenství (není podmínkou), který je zaměřen na koncepční rámec účetního výkaznictví, novelu zákona o účetnictví a provázanost účetnictví a daní. 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům cyklu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech třech přednáškách.

Obsahová náplň

1. přednáška - Interpretace Národní účetní rady - 27. 9. 2019

 • Cíl NÚR a způsob tvorby interpretací
 • Komentář k jednotlivým vydaným interpretacím NÚR a jejich dopadu na účetní závěrku
 • Postavení NÚR ve vztahu k vytváření českých účetních předpisů
 • Připravované interpretace NÚR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

2. přednáška - Konsolidovaná účetní závěrka - 4. 10. 2019

 • Česká účetní úprava konsolidací (vymezení skupiny, osvobození od konsolidace, konsolidační metody)
 • Sestavení konsolidované závěrky (vyloučení vnitroskupinových vazeb, konsolidační rozdíl)
 • Technická, organizační a auditorská specifika sestavení konsolidované závěrky
 • Praktické příklady

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

3. přednáška - Operace s podniky a majetkovými cennými papíry - 11. 10. 2019

 • Základní charakteristika a typy operací s podniky - (přeshraniční) fúze, akvizice, nabývání podílů v jiných jednotkách
 • Obchodně-právní úprava operací s podniky
 • Účetní řešení operací s podniky podle českých účetních předpisů a hlavní odlišnosti oproti IFRS
 • Interakce/spory obchodního a účetního řešení

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

 

Organizační pokyny

Termíny přednášek: 27. 9., 4. a 11.10. 2019. Přednášky budou probíhat vždy od 9 do 16 hodin.

Místo: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4

KPV: 18 hodin

Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály ke kurzu, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu, a drobné občerstvení. Při přihlašování účastníka jako asistenta DP je potřeba zakliknout políčko "asistent DP evidovaný v seznamu KDP ČR". Následně, prosím, uveďte do poznámky číslo aistenta.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

prezident Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze