Kontaktní osoba

Ing. Veronika Nováčková
E-mail: novackova@kdpcr.cz
Tel.: 542422328

Záznam z webináře "Profesní otázky (práva a povinnosti daňového poradce)"

Záznam z webináře, který proběhl 26. 9. 2018, se zaměřuje na postavení daňového poradce a Komory daňových poradců ČR. Jeho cílem je připravit uchazeče ke kvalifikační zkoušce na daňového poradce.

Pro koho je kurz určen

Webinář je určen uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona 523/92 Sb., ale i všem, kteří se zajímají o profesní otázky daňového poradenství. 
Tematický okruh „profesní a související předpisy“ je do obsahového zaměření kvalifikačních zkoušek zařazen od 1.1.2016. Znalosti uchazečů z této oblasti budou ověřovány zkušební komisí jak v písemné části zkoušek formou teoretického testu a případových studií praktických příkladů, tak u ústní části kvalifikační zkoušky. 

Obsahová náplň

  • přehled práv a povinností daňových poradců, které vyplývají zejména ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, zákona č. 253/2008 Sb.;
  • vybraná opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a trestních předpisů;
  • vnitřní předpisy Komory.

Organizační pokyny

Cena:
484 Kč vč. DPH

Zakoupit záznam si můžete do 7. října 2018, shlédnout ho pak můžete kdykoliv (i po tomto datu).

  • uhrazením poplatku získáte přístup pro tři přehrání webináře na téma profesních otázek, který se uskutečnil 26. 9. 2018;
  • délka záznamu webináře je cca. 80 min.;
  • po připsání platby na náš účet Vám budou emailem zaslána přístupová data.

 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D.

právník KDP ČR