Kontaktní osoba

Vratislav Mánek
E-mail: manek@kdpcr.cz
Tel.: 602595392

Zdaňování v neziskovém sektoru - aneb, kde končí zákon, začínají pochybnosti

Proč se semináře zúčastnit?
Mnohá témata zdaňování v neziskovém sektoru nemají přímočará a jednoznačná řešení, otázky nad nimi se pravidelně vracejí a diskuse opakují. Rozhodli se čllenové Sekce Odborného kolegia KDP ČR pro zdaňování neziskových organizací, několik témat z oblasti daně z příjmů prezentovat a na problémy a nejednoznačnost řešení upozornit. Přijďte si jejich názory poslechnout a diskutovat o nich. Odnesete si určitě nový pohled na diskutovanou problematiku a třeba i posun v řešení otázek, které Vás také napadají.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen především členům KDP ČR, asistentům DP evidovaným v seznamu KDP ČR, dále jejich spolupracovníkům a daňově poradenským společnostem.
Mimo členy KDP ČR je určen také pro auditory, účetní, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. 

Obsahová náplň

ZDAŇOVÁNÍ V NEZISKOVÉM SEKTORU - aneb, kde končí zákon, začínají pochybnosti
  8:15 –   9:00   Prezence 
  9:00 –   9:10   Zahájení semináře - Ing. Jaromír Adamec, DP. č. 1445, auditor
  9:10 –   9:50   Úzký a široký základ daně a přechod mezi nimi během zdaňovacího období - Ing. Jaromír Adamec DP. č.  1445, auditor 
  9:50 – 10:30   „Výdaje podle tohoto zákona“ u poplatníků s úzkým základem daně - RNDr.  Mgr. Petr Couf, DP. č. 2398
10:30 – 11:00   přestávka 
11:00 – 11:40   Silniční daň u veřejně prospěšných poplatníků - Ing. Pavel Lampa, DP. č.  564
11:40 – 12:30   Fondy a daně - Tvorba fondů na vrub nákladů a jejich čerpání ve prospěch výnosů - Ing. Simona Pacáková, DP. č.  439, auditor 
12:30 – 13:00   přestávka 
13:00 – 13:40   Některé nevyjasněné oblasti svěřenských fondů a rodinných fundací - Ing. Martin Bureš, DP. č.  4964
13:40 – 14:30   Snížení základu daně dle § 20 odst. 7 a následné dodržení podmínek - RNDr. Petr Beránek, DP. č. 803
14:30 závěr semináře

Organizační pokyny

Cena:
2.000,- včetně DPH – zvýhodněná cena pro daňové poradce a asistenty daňových poradců, evidované v seznamu KDP ČR
2.500,- včetně DPH – ostatní účastníci

Platbu poukazujte na základě vystavené a zaslané výzvy k úhradě, která je systémem zasílána automaticky, po vytvoření objednávky.
Účastnický poplatek zahrnuje 1 školící den, drobné občerstvení (káva, minerálka) a nelze ho nijak krátit.
Ubytování ani obědy nezajišťujeme.

Časový rozvrh semináře:
9:00 - 14:30 (prezence od 8:15)

Počet hodin KPV: 5

Mediálními partnery akce jsou  

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Jaromír Adamec

Ing. Jaromír Adamec

daňový poradce, vedoucí Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, auditor

RNDr. Petr Beránek

RNDr. Petr Beránek

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, učitel na VŠ – Institut Franka Dysona

Ing. Martin Bureš

Ing. Martin Bureš

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR

RNDr. Mgr. Petr Couf

RNDr. Mgr. Petr Couf

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Ing. Pavel  Lampa

Ing. Pavel Lampa

daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR

Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně v oboru ekonomika, lektorka profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní