Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference

Pro koho je kurz určen

Konference je určena pro daňové poradce, jejich spolupracovníky, odbornou veřejnost a studenty.

Obsahová náplň

IFA ČR si je vědoma významnosti problematiky převodních cen, a proto pořádá tuto konferenci s cílem seznámit její účastníky s aktuálními tématy v těchto oblastech:

 • Převodní ceny a jejich dopad na finanční transakce z pohledu bankovní instituce;
 • Zákonná úprava převodních cen v České republice v kontextu Směrnice OECD o transferovém oceňování a čl. 9 Modelové smlouvy;
 • Dokumentace o převodních cenách její rozsah v kontextu správy daně;
 • Administrativní přístupy k předcházení a řešení sporů v oblasti převodních cen - možnosti, praktický přístup a zkušenosti ze sjednávání závazných posouzení
 • Duševní vlastnictví a digitální transformace v kontextu zdanitelných příjmů generovaných technologickými giganty v USA a přístupu OECD a EU;
 • Prezentace zkušeností z praxe při vypracování dokumentace k převodním cenám v rámci nadnárodních společností;
 • Aktuální vývoj v oblasti převodních cen z pohledu zástupce OECD
 • Možnosti rozšíření odborných znalostí a mezinárodního certifikátu v oblasti převodních cen.

Organizační pokyny

 • Cena účastnického poplatku pro daňové poradce, jejich spolupracovníky a širokou veřejnost je 3.500 Kč. vč DPH 
  Zvýhodněná nabídka platí do 31. srpna 2018. Po tomto datu se cena účastnického poplatku zvyšuje o 700 Kč.
   
 • Studenti platí poplatek 500 Kč vč. DPH. Je nutné se při prezenci prokázat platným studentským průkazem.
 • Účastnický poplatek je pro členy IFA nižší o tisíc korun, jelikož je dotován IFA Česká republika.
  Po 31. srpnu zaplatí členové IFA 3.200 Kč vč. DPH.


Konference bude simultánně tlumočena do angličtiny a češtiny.

Více informací ke konferenci naleznete na https://www.kdpcr.cz/ifa2018 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Na konferenci vystoupí nejen domácí, ale zejména zahraniční zástupci z mezinárodních nevládních organizací, poradenství, státní správy, podnikatelské i akademické sféry. Více k lektorům
 

Ing. Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.

Ing. Renáta Bláhová, FCCA, LL.M.

daňová poradkyňa, členka MLK SKDP pre DPPO

Ing. Hana Brothánková

Ing. Hana Brothánková

After a successful graduation from the University of Economics in Prague, Hana Brothánková continued with a post-graduate program “Administration des Entreprises”, obtaining the DESS C.A.A.E. diploma, which is a French equivalent of the MBA, in 2002. She has been a member of the Chamber of Tax Advisors since 2002 and has specialized in the area of corporate income tax, due diligence, advisory on company’s transformations and international taxation. In Grant Thornton Czech Republic, she is responsible for the transfer pricing issues and leads various transfer-pricing projects for multinational companies operating their business in different areas, such as manufacturing, IT, logistics or transportation. Hana Brothánková also prepares clients’ workshops and gives lectures on transfer pricing issues.

Stefaan De Baets

Stefaan De Baets

Stefaan De Baets is Senior Counsel Transfer Pricing with PwC Belgium since 1 January 2016. From 2011 to 2015 he was Transfer Pricing Advisor at OECD. From 1996 tot 2010 he was transfer pricing expert with the Belgian Tax Authorities and representative of Belgium at Working Party 6 of the Committee on Fiscal Affairs, OECD. From 2003 to 2010 he was the Belgian Representative to the European Joint Transfer Pricing Forum. He is regular lecturer at the Universities of Leuven (Belgium), Lausanne (Switzerland) and the Ecole de Mines (France) on transfer pricing and international tax.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Ing. Gabriela Hrachovinová, LL.M.

Daňová poradkyně, soudní znalkyně, náhradní členka Prezídia KDP ČR získala praktické zkušenosti na vrcholových manažerských pozicích v tuzemských firmách i mezinárodních korporacích. Od roku 2020 působí ve vlastní daňové a znalecké kanceláři. V oblasti daní se specializuje na poskytování poradenství zejména německy mluvícím klientům a v oblasti znalectví na trestné činy daňové.

Ing. Vítězslav Kapoun

Ing. Vítězslav Kapoun

Vedoucí Oddělení mezinárodního zdaňování - přímé daně Generálního finančního ředitelství.

Andrea Lee

Andrea Lee

Andrea is originally from Czech Republic, where she studied university of economics, followed by postgraduate in international taxation in Vienna. She spent the first nearly 15 years in consulting industry, working for Horwath TPA and Deloitte around the world, including places like Shanghai, HoChiMinh City or Brussels. Andrea specializes in TP of financial transactions. Thus, when the opportunity presented itself, she joined Erste Bank in 2014 as head of TP. Since then she had different roles, currently as Head of Group cost and project controlling but still keeping the responsibility for TP.

Ing. Lenka Lopatová

Ing. Lenka Lopatová

Ing. Lenka Lopatová je Partner oddělení specializovaného na problematiku převodních cen BDO. Má více než 15 let zkušeností v oblasti účetnictví a daní a specializuje se na problematiku převodních cen. Ve své předchozí praxi na Finančním úřadě pro Plzeňský kraj se jako metodik několik let věnovala právě převodním cenám a mezinárodnímu zdaňování. Kromě toho byla zodpovědná za přímou spolupráci s bavorskou a se saskou daňovou správou. Má praxi z daňových kontrol zaměřených na přeshraniční obchody a je certifikovanou daňovou poradkyní.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ekonomka a vysokoškolská pedagožka, od února 2018 rektorka Mendelovy univerzity v Brně.

Dr. Raffaele Petruzzi, LL.M.

Dr. Raffaele Petruzzi, LL.M.

Managing Director, WU Transfer Pricing Center at the Institute for Austrian and International Tax Law, Vienna University of Economics and Business (WU) Vienna (Austria)

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Ing. Veronika Solilová, Ph.D.

Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Vědecko-výzkumná pracovnice, Ústav účetnictví a daní

Ing. Matěj Vacík

Ing. Matěj Vacík

daňový poradce, EMEA transfer pricing leader ve společnosti Doosan Bobcat, více než 12 let zkušeností získal v oboru ve velké čtyřce a v průmyslu, z toho 4 roky strávil pracovně v USA a ve Španělsku.

Igor Wotke

Igor Wotke

Senior manažer v brněnské kanceláři PwC, specializuje se na převodní ceny. Působil v PwC Canada v Torontu, ve společnosti Siemens a pracoval jako EMEA TP manažer ve společnosti Honeywell, resp. jako globální TP manažer ve společnosti Garrett - Advancing Motion.