1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing...
Mgr. Marcela Vaňatková
vanatkova@kdpcr.cz +420 542 422 329

1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference - Praha

Formát události

Neuvedeno

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

IFA ČR si je vědoma významnosti problematiky převodních cen, a proto pořádá tuto konferenci s cílem seznámit její účastníky s aktuálními tématy v těchto oblastech:

  • Převodní ceny a jejich dopad na finanční transakce z pohledu bankovní instituce;
  • Zákonná úprava převodních cen v České republice v kontextu Směrnice OECD o transferovém oceňování a čl. 9 Modelové smlouvy;
  • Dokumentace o převodních cenách její rozsah v kontextu správy daně;
  • Administrativní přístupy k předcházení a řešení sporů v oblasti převodních cen - možnosti, praktický přístup a zkušenosti ze sjednávání závazných posouzení
  • Duševní vlastnictví a digitální transformace v kontextu zdanitelných příjmů generovaných technologickými giganty v USA a přístupu OECD a EU;
  • Prezentace zkušeností z praxe při vypracování dokumentace k převodním cenám v rámci nadnárodních společností;
  • Aktuální vývoj v oblasti převodních cen z pohledu zástupce OECD
  • Možnosti rozšíření odborných znalostí a mezinárodního certifikátu v oblasti převodních cen.

Pro koho je kurz určen

Konference je určena pro daňové poradce, jejich spolupracovníky, odbornou veřejnost a studenty.