Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

8. ročník odborného semináře Národní účetní rady

 

                                                                                     

 

Dovolujeme si Vás pozvat již na 8.ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného v letošním roce na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou.

Letáček akce (.pdf)

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Obsahová náplň

Program

  800 - 900 Prezence Přednášející
  900 - 910  Zahájení semináře NÚR  úřadující předseda NÚR
  910 - 930  Záměry MF v oblasti regulace účetnictví a auditu  PhDr. Tomáš Vyhnánek 
 náměstek ministra financí
  930 - 1010  Příprava nového zákona o účetnictví  JUDr. David Bauer, Ph.D.
 ředitel odboru 28 Regulace a metodika
 účetnictví, MF ČR

1010 - 1030

 Pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o účetnictví a práce Národní účetní
 rady v ní

 doc. Ing Ladislav Mejzlík, Ph.D.
 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1030 - 1100 Přestávka  
 1100 - 1130

 Bílá kniha k přípravě nového zákona o účetnictví

 Ing. Petr Kříž
 partner PWC

 1130 - 1200

 Přednost obsahu před formou při účtování i vykazování – co vyhrává v účetnictví?

 Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

 1200 - 1230

 Okamžik vzniku výnosů – časová a věcná srovnatelnost nákladů a výnosů

 Ing. Petr Vácha
 předseda výboru pro účetní výkaznictví
 KA ČR, partner EY
 1230 - 1400 Oběd  
 1400 - 1430

 Návrh interpretace NÚR – vykazování nákladů na výzkum a vývoj

 Ing. Irena Liškařová
 Prezidentka KA ČR

 1430 - 1500  Návrh interpretace NÚR – účtování o darech

 Ing. Jana Pilátová
 prezidentka Svazu účetních České republiky

1500 - 1530

 Návrh interpretace NÚR – zákaznické věrnostní programy

 doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
 Vedoucí katedry finančního účetnictví
 a auditingu

1530 - 1600  Kdy vzniká kursové riziko – účtování v cizích měnách při časovém rozlišení nákladů
 a výnosů a při účtování o zálohách

 Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 prezident Komory certifikovaných účetních

 1600 Závěr semináře  
 

Organizační pokyny

Seminář se koná v pátek 8. prosince 2017 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.

Přihlašování je možné pouze online prostřednictvím přihlášení na termín níže.
Zástupci Finanční správy při registraci zaškrtnou políčko "Finanční správa", čímž potvrdí zvýhodněný účastnický poplatek (je nutné nejdříve zvolit možnost, že nejsem DP).
Studenti vybírají termín určený pouze jim (2. v pořadí) a při prezenci se prokáží platným průkazem studenta.

Účastnický poplatek zahrnuje školící den, podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. Účastnický poplatek bude možné uhraditna základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy (viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
Studentům nebude hrazen oběd.

Účastnický poplatek
 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci  2 420 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2017  2 904 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  3 388 Kč včetně DPH
   
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci  1 815 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2017  2 420 Kč včetně DPH
   
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)  363 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  726 Kč včetně DPH

Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží na místě na prezenci.

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 2. 12. 2017. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Při přihlašování, prosím, napište do poznámky zda se hlásíte jako daňový poradce, auditor, účetní, zaměstanec finanční správy nebo jako odborná veřejnost. Je možné zvolit i více profesí (např. DP + A).

Termíny kurzu

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
3109 08.12.2017 2017-12-08T09:00:00+01:00 - 08.12.2017 2017-12-08T16:00:00+01:00 VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4 168 JUDr. David Bauer, Ph.D.
Ing. Petr Kříž
Ing. Irena Liškařová
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. Jana Pilátová
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Ing. Petr Vácha
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vyhnánek
přihlásit na termín
3109 08.12.2017 2017-12-08T09:00:00+01:00 - 08.12.2017 2017-12-08T16:00:00+01:00 STUDENTI 17 JUDr. David Bauer, Ph.D.
Ing. Petr Kříž
Ing. Irena Liškařová
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Ing. Jana Pilátová
doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Ing. Petr Vácha
Ing. Libor Vašek, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vyhnánek
přihlásit na termín

Přednášející

JUDr. David Bauer, Ph.D.

JUDr. David Bauer, Ph.D.

ředitel odboru 28 Regulace a metodika účetnictví, MF ČR

Ing. Petr Kříž

Ing. Petr Kříž

partner PwC

Ing. Irena Liškařová

Ing. Irena Liškařová

prezidentka Komory auditorů ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

auditor, člen Výkonného výboru Komory auditorů. Působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu na VŠE v Praze

Ing. Jana  Pilátová

Ing. Jana Pilátová

auditorka a daňová poradkyně, prezidentka Svazu účetních ČR

doc. Ing. David  Procházka, Ph.D.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze

Ing. Petr Vácha

Ing. Petr Vácha

partner EY Česká republika, Professional Practice Director pro oblast střední a východní Evropy v EY, auditor, člen výkonného výboru KAČR, předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

prezident Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

PhDr. Tomáš Vyhnánek

PhDr. Tomáš Vyhnánek

náměstek ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit, MF ČR