Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

11. ročník odborného semináře Národní účetní rady - ON-LINE STREAM

 

                                                                                     

 

Dovolujeme si Vás pozvat již na 11. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře budou nejen novinky v oblasti účetnictví, daní a auditu, ale zejména dopady mimořádných opatření proti pandemii COVID-19 a správné postupy jejich řešení v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou za uplynulý rok.

Seminář se koná v pátek 4. prosince 2020 v době od 9:00 do 16:00 hodin a bude on-line streamován. Prezenční účast bohužel není možná.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Obsahová náplň

Program

  800 - 900 Prezence Přednášející
  900 - 915  Zahájení semináře NÚR   doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
  děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a
  úřadující předseda NÚR

 
  915 - 1015  Protikrizová opatření s důrazem na daň z příjmů

  Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.
  náměstek ministryně financí pro daně a cla

  1000 - 1030  
 Aktivity KDP ČR v době korona krize
 
  Mgr. Ing. Petr Toman 
  viceprezident KDP ČR, partner KPMG
 1030 - 1100 Přestávka  
Využití standardních účetních postupů pro řešení nestandardních situací v době korona krize
 1100 - 1130

 Postupy při posouzení toho, zda je při sestavení a auditu účetní závěrky dodržen předpoklad trvání
 účetní jednotky

  Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
  katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
  v Praze, první viceprezident KA ČR
  
  
Ing. Michal Štěpán
  
předseda výboru pro metodiku auditu KA ČR,
  ředitel Deloitte

 1130 - 1200

 Jak na nejistoty v účetnictví (odhady, znehodnocení, rezervy, nevýhodné smlouvy)

  doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
  děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1200 - 1230  Zpětné uplatnění ztráty a její správné zobrazení v účetnictví (včetně odhadu daňové ztráty roku 2020)

  Mgr. Edita Ševcovicová
 
Tax Partner Grant Thornton CZ

 1230 - 1400 Oběd  
 1400 - 1430
 
 Účetni souvislosti nájemních vztahů v souvislosti s korona krizí
 

   doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
  katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
  v Praze, partner TPA, členka prezidia KDP ČR

 1430 - 1500

 Znehodnocení zásob a dlouhodobého majetku nejen v důsleku pandemie

  Ing. Libor Vašek, Ph.D. 
  katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE
  v Praze, předseda KCÚ, účetní expert

  
Ing. Alice Šrámková
  účetni expertka a daňová poradkyně

Nové interpretace Národní účetní rady
 1500 - 1530  I-41 Zákaznické věrnostní programy

  doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
  
vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ
  VŠE v Praze

1530 - 1600

 Účetni zobrazení vypořádacích podílů

  Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
  
katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE 
  Praze, první viceprezident KA ČR

 1600 Závěr semináře  

Organizační pokyny

Seminář se koná v pátek 4. prosince 2020 v době od 900 do 1600 hodin formou ON-LINE STREAMU

Přihlašování je možné pouze online prostřednictvím přihlášení na termín níže.
Zástupci Finanční správy při registraci zaškrtnou políčko "Finanční správa", čímž potvrdí zvýhodněný účastnický poplatek (je nutné nejdříve zvolit možnost, že nejsem DP).
Studenti vybírají termín určený pouze jim (2. v pořadí) a při prezenci se prokáží platným průkazem studenta.

Účastnický poplatek zahrnuje školící den, podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy (viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
Studentům nebude hrazen oběd.

Účastnický poplatek
 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci  2 420 Kč včetně DPH
 - při registraci po 13. 11. 2020  2 904 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  3 388 Kč včetně DPH
   
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci  1 815 Kč včetně DPH
 - při registraci po 13. 11. 2020  2 420 Kč včetně DPH
   
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)  363 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  726 Kč včetně DPH

Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží na místě na prezenci.

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 27. 11. 2020. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Při přihlašování, prosím, napište do poznámky zda se hlásíte jako daňový poradce, auditor, účetní, zaměstanec finanční správy nebo jako odborná veřejnost. Je možné zvolit i více profesí (např. DP + A).

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

náměstek pro řízení sekce Daně a cla, bývalý ředitel odboru Daně z příjmů Ministerstva financí ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Auditor, viceprezident Komory auditorů ČR. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

doc. Ing. David  Procházka, Ph.D.

doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

vedoucí Katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze

Mgr. Edita Ševcovicová

Mgr. Edita Ševcovicová

Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zaměřuje se na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členem Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je zkušebním komisařem při Komoře daňových poradců ČR a vynikajícím lektorem.

Ing. Alice Šrámková, FCCA

Ing. Alice Šrámková, FCCA

účetní expertka

Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce daně z přidané hodnoty a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

prezident Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Seminář_NÚR_2020 _Kouba_Stanislav 1MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Toman_Petr 965KB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Pelák_Jiří_11_hod_going_concern.pptx 892KB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Michal_Štěpán 1MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Sevcovicova_Edita 1MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Skálová_Jana 1MB Stáhnout
Seminář NUR_Vašek_Šrámková 4MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020_Procházka-David 2MB Stáhnout
Seminář NUR_Vašek_Šrámková 4MB Stáhnout
Seminar_NUR_2020-_Mejzlik_Ladislav 2MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2020 _Pelák_Jiří_15_hod_vyporadaci-podil 991KB Stáhnout