Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

9. ročník odborného semináře Národní účetní rady

 

                                                                                     

 

Dovolujeme si Vás pozvat již na 9. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou, zaměřeného na praktické aspekty základních principů účetnictví. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou. 

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Obsahová náplň

Program

  800 - 900 Prezence Přednášející
  900 - 910  Zahájení semináře NÚR   úřadující předsedkyně NÚR
 
  910 - 945  Aktuální problémy účetní legislativy

 JUDr. David Bauer
 ředitel odboru 28 Regulace a metodika účetnictví, MF ČR

  945 - 1030  Novela zákona o daních z příjmů ve vazbě na implementaci směrnice ATAD  Ing. Mgr. Stanislav Kouba 
 ředitel odboru 15 Daně z příjmů, MF ČR
 1030 - 1100 Přestávka  
 1100 - 1130

 Testování aktiv na znehodnocení 

 Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

 1130 - 1200

 Interpretace NÚR – Kryptoměny 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1200 - 1230

 Interpretace NÚR  - Vklady do fundace 

 Ing. Simona Pacáková 
 Svaz účetních ČR
 1230 - 1400 Oběd  
 1400 - 1430

 Interpretace NÚR – Vykazování nákladů na výzkum a vývoj

 Ing. Petr Vácha
 předseda výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, partner EY

 1430 - 1500  Interpretace NÚR – Prodej podílu v dceřiném podniku

 Ing. Alice Šrámková 
 Komora certifikovaných účetních

1500 - 1530

 Cizí měny v účetnictví

 Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, předseda Komory certifikovaných účetních

1530 - 1600  Závěrečná panelová diskuse

 Všichni přednášející

 1600 Závěr semináře  
 

Organizační pokyny

Seminář se koná v pátek 7. prosince 2018 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.

Přihlašování je možné pouze online prostřednictvím přihlášení na termín níže.
Zástupci Finanční správy při registraci zaškrtnou políčko "Finanční správa", čímž potvrdí zvýhodněný účastnický poplatek (je nutné nejdříve zvolit možnost, že nejsem DP).
Studenti vybírají termín určený pouze jim (2. v pořadí) a při prezenci se prokáží platným průkazem studenta.

Účastnický poplatek zahrnuje školící den, podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. Účastnický poplatek bude možné uhraditna základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy (viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
Studentům nebude hrazen oběd.

Účastnický poplatek
 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci  2 420 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2018  2 904 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  3 388 Kč včetně DPH
   
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci  1 815 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2018  2 420 Kč včetně DPH
   
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)  363 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  726 Kč včetně DPH

Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží na místě na prezenci.

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 1. 12. 2018. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Při přihlašování, prosím, napište do poznámky zda se hlásíte jako daňový poradce, auditor, účetní, zaměstanec finanční správy nebo jako odborná veřejnost. Je možné zvolit i více profesí (např. DP + A).

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

JUDr. David Bauer

JUDr. David Bauer

ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí ČR

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

Ing. Mgr. Stanislav Kouba

náměstek pro řízení sekce Daně a cla, bývalý ředitel odboru Daně z příjmů Ministerstva financí ČR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Simona Pacáková

Ing. Simona Pacáková

daňová poradkyně, auditorka, soudní znalkyně v oboru ekonomika, lektorka profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

auditor, člen Výkonného výboru Komory auditorů, působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu na VŠE v Praze

Ing. Alice Šrámková, FCCA

Ing. Alice Šrámková, FCCA

účetní expertka

Ing. Petr Vácha

Ing. Petr Vácha

partner EY Česká republika, Professional Practice Director pro oblast střední a východní Evropy v EY, auditor, člen výkonného výboru KAČR, předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

prezident Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze