Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

10. ročník odborného semináře Národní účetní rady

 

                                                                                     

 

Dovolujeme si Vás pozvat již na 10. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Pozornost bude zaměřena na připravované novinky ze strany Ministerstva financí a na nové interpretace připravené Národní účetní radou.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Obsahová náplň

Program

  800 - 900 Prezence Přednášející
  900 - 915  Zahájení semináře NÚR   Ing. Petra Pospíšilová,
 úřadující předsedkyně NÚR
 
  915 - 1000  Věcný záměr nového zákona o účetnictví a další novinky z legislativního procesu v oblasti účetnictví 

 JUDr. David Bauer
 ředitel odboru 28 Regulace a metodika účetnictví, MF ČR

  1000 - 1030  
 Implementace evropské směrnice DAC 6:
Nová informační povinnost ohledně přeshraničních daňově úsporných schémat
 
 Mgr. Ing. Petr Toman, 
 partner KPMG, člen prezidia KDP ČR 
 1030 - 1100 Přestávka  
 1100 - 1200

  Panelová diskuse:

 • Využívání z naleckých posudků a činnosti externích znalců (expertů) v práci auditora

 Ing. Petr Kříž, KAČR, partner PwC 
 Ing. Jana Švenková, vedoucí kontrolní skupiny  RVDA  
 Ing. František Poborský, Ph.D. zástupce vedoucí  katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

 1200 - 1230

 Nejčastější chyby při odpisech stálých aktiv 

 doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
 děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1230 - 1400 Oběd  
 1400 - 1430
 
 Jak je v praxi účetních jednotek využívána Interpretace I-30:
 • 5 let výzkumu vykazování Jiného výsledku hospodaření minulých let 
 
 Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
 partner TPA, člen prezidia KDP ČR 
 1430 - 1500

  Nově vydaná interpretace:

 • I-39 – Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého hmotného majetku 

 Ing. Petr Vácha 
 předseda výboru pro účetní výkaznictví KA ČR, partner EY

 1500 - 1530    Připravovaná interpretace: 
 • Kursové rozdíly u pohledávek s opravnými položkami

 
 Ing. Pěva Čouková,
daňová poradkyně, auditorka,  zakladatelka Účetního Portálu

1530 - 1600

 Připravovaná interpretace: 

 • Kursové rozdíly u záloh

 Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze,  předseda Komory certifikovaných účetních

 1600    

Organizační pokyny

Seminář se koná v pátek 6. prosince 2019 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W.Churchilla 4.

Přihlašování je možné pouze online prostřednictvím při9hlášení na termín níže.
Zástupci Finanční správy při registraci zaškrtnou políčko "Finanční správa", čímž potvrdí zvýhodněný účastnický poplatek (je nutné nejdříve zvolit možnost, že nejsem DP).
Studenti vybírají termín určený pouze jim (2. v pořadí) a při prezenci se prokáží platným průkazem studenta.

Účastnický poplatek zahrnuje školící den, podkladové materiály, občerstvení v průběhu semináře a oběd a nelze ho nijak krátit. Účastnický poplatek bude možné uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy (viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací.
Studentům nebude hrazen oběd.

Účastnický poplatek
 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci  2 420 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2019  2 904 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  3 388 Kč včetně DPH
   
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci  1 815 Kč včetně DPH
 - při registraci po 16. 11. 2019  2 420 Kč včetně DPH
   
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)  363 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  726 Kč včetně DPH

Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Podkladové studijní materiály účastníci obdrží na místě na prezenci.

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 29. 11. 2019. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Při přihlašování, prosím, napište do poznámky zda se hlásíte jako daňový poradce, auditor, účetní, zaměstanec finanční správy nebo jako odborná veřejnost. Je možné zvolit i více profesí (např. DP + A).

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

JUDr. David Bauer

JUDr. David Bauer

ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví Ministerstva financí ČR

Ing. Pěva Čouková

Ing. Pěva Čouková

daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR, auditorka

Ing. Petr Kříž

Ing. Petr Kříž

partner PwC

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. František Poborský, Ph.D.

zástupce vedoucí katedry financí a oceňování podniku, VŠE v Praze

Ing. Petra Pospíšilová

Ing. Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s., viceprezidentka Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, partner TPA, auditorka, působí rovněž na Vysoké škole ekonomické v Praze

Ing. Jana Švenková

vedoucí kontrolní skupiny RVDA

Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce daně z přidané hodnoty a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR

Ing. Petr Vácha

Ing. Petr Vácha

partner EY Česká republika, Professional Practice Director pro oblast střední a východní Evropy v EY, auditor, člen výkonného výboru KAČR, předseda Výboru pro účetní výkaznictví KAČR

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

prezident Komory certifikovaných účetních, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze