Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

Anglicky nad daňovými judikáty /B2/ - ON-LINE - on-line

Formát události

Neuvedeno

7 x 90 min odborné angličtiny nejen pro daňové poradce

zkušený lektor odborné angličtiny pro daňové poradce a účetní

maximálně 6 účastníků ve skupině

Půjde o řízenou diskuzi nad východisky a závěrem rozsudků SDEU včetně sdílení zkušeností z praxe v konkrétní oblasti vymezené diskutovaným rozsudkem SDEU. Od účastníků se očekává proaktivní přístup a zájem komunikovat v angličtině. Obecně lze doporučit kurz jako pokračování absolventů kurzů odborné angličtiny na KDP ČR a to zejména kurzu „Angličtina v daních a účetnictví pro pokročilé“. Maximální počet účastníků je omezen na est osob s cílem zajistit maximální interaktivitu.

Cca týden před konáním výuky obdrží účastníci od lektora judikát v angličtině a češtině, slovníček vybraných pojmů z judikátu, případně zápis z KOOV KDP ČR, který se na vybraný judikát ve svém textu odkazuje.

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Termíny konání jednotlivých dílů seriálu v čase vždy od 15:00 do 16:30 hod:
6.10.2021  - C-295/17 MEO Uplatňování DPH u kompenzace za nespotřebovaný materiál
3.11.2021 - C-17/18 Virgil Mailat Prodej nemovitosti včetně stávajících nájmů jako pozbytí obchodního závodu
1.12.2021 - C-180/10 Slaby DPH při prodeji majetku plátcem
5.1.2022 - C-273/11 Mecsek Gabona Pořízení zboží z EU a DPH 
2.2.2022 - C-152/02 Terra Baubedarf-Handel nárok na odpočet v DPH
2.3.2022 - C-146/19 SCT Oprava základu daně u nedobytných pohledávek
6.4.2022 - C-71/18 KPC Herning Prodej zastavěných pozemků a DPH

Pro koho je kurz určen

Daňoví poradci, asistenti daňových poradců, zájemci o angličtinu obsaženou v judikatuře SDEU s důrazem na daně, zejména DPH s doporučenou znalostí angličtiny na úrovní B2 a výše dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.