Bulletin KDP ČR 2/2020

290 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Nyní je v prodeji č. 2/2020. Jeho téma zní "Přeměny korporací".

Obsah Bulletinu: 

Předmluva – Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
Rozhovor s Ing. Tomášem Podškubkou, Ph.D., MRICS

Přeměny korporací

 • Rozhodný den při přeměnách a jeho dopady do délky účetního období – Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
 • Přeshraniční fúze v České republice v letech 2008 až 2019 – Ing. Anna Suková, Ing. Jana Skálová, Ph.D. 
 • Účetní a daňová regulace fúzí na Slovensku – Ing. Ivana Janičkovičová
 • Nová evropská regulace přeshraničních přeměn kapitálových společností – Mgr. Daniel Lála, Ph.D., Mgr. Lucie Slavíková, JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M. 
 • Změna příslušnosti správce daně při přeměnách společností a družstev – Mgr. Jan Oliva, LL.M. 

Ostatní

 • Vybrané otázky automatické výměny informací o přeshraničních daňově optimalizačních schématech podle směrnice DAC 6 – JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 
 • Trendy vývoje a charakteristiky daňových správ zemí OECD a dalších zemí světa – doc. Ing. Lenka Láchová, doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D. 
 • (Ne)zvýhodnění správce daně v insolvenčním řízení – skutečně platí zásada pari passu pro všechny insolvenční hráče? – JUDr. Ing. Radan Tesař
 • Konec s nezdaňováním korunových dluhopisů – Ing. Josef Medek 
 • Skutečný vlastník příjmů – víme, o čem přesně se bavíme? – Mgr. Simona Hornochová, Ing. Radek Novotný
 • Aktivity Komory přešly do on-line režimu, převažuje pozitivní hodnocení i optimismus do budoucna – Ing. Radek Neužil, LL.M. 

Rok vydání: 2020
Poznámka: Lze objednat i starší čísla. V případě zájmu uveďte, prosím, v poznámce.
Nakladatel: KDP ČR