Bulletin KDP ČR 3/2020

290 vč DPH
skladem

Časopis Bulletin KDP ČR je samostatným výstupem Komory, který od počátku své existence vychází z poslání Komory přinést daňovým poradcům informace, které jsou jedinečné. Snahou Bulletinu je překročit v textech běžný rámec odborného výkladu daňové problematiky, jít více do hloubky a věnovat se i případnému přesahu do souvisejících oblastí, např. právní problematiky.

Nyní je v prodeji č. 3/2020. Jeho téma zní "Zdanění FO".

Předmluva – Ing. Lucie Wadurová, LL.M. 
Rozhovor s Ing. Mgr. Stanislavem Koubou, Ph.D. 

Zdanění FO

  • Příjmy fyzických osob z nájmu aneb Jak správně stanovit dílčí základ daně – Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
  • Práce zaměstnanců českých subjektů v zahraničí a povinnost zaměstnavatele srážet zálohy na daň z příjmů v České republice – Mgr. Bc. Magdaléna Vyškovská, Ing. Michaela Felcmanová, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
  • Speciální režimy zdanění příjmů vysoce kvalifikovaných zaměstnanců ze zahraničí – jak vypadají v některých státech Evropské unie? – Ing. Petra Krykorková 
  • Daňové souvislosti poskytování náhrad zaměstnancem vynaložených nákladů v souvislosti s výkonem práce z domova v době pandemie covid-19 – Ing. Mgr. Robert Bezecný
  • Aplikace pravidel koordinace sociálního zabezpečení v době opatření proti šíření onemocnění covid-19 – JUDr. Gabriela Pikorová
  • Závazný účinek potvrzení A1 v judikatuře Soudního dvora Evropské unie – Mgr. Vít Holubec
  • Opravy zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti při zpětném vydání potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (A1 certifikátu) – Ing. Lenka Nováková 
  • Povinnost odvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (Kooperativa) za zaměstnance – Ing. Lenka Nováková, Mgr. Bc. Magdaléna Vyškovská, JUDr. Gabriela Pikorová
  • Právní význam lékařského posudku o nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu práce – doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

 

Rok vydání: 2020
Poznámka: Lze objednat i starší čísla. V případě zájmu uveďte, prosím, v poznámce.
Nakladatel: KDP ČR