Cesta k rentiérství - akumulace hodnoty firmy

Cesta k rentiérství - akumulace hodnoty firmy - Brno

Formát události

Neuvedeno

Kurz je zaměřen na problematiku budování a rozvoje své poradenské firmy – podnikatelského subjektu. Budeme se na vlastní firmu dívat pohledem majitele, který firmu směruje v čase a také pohledem investora, který chce vloženou investici dobře zúročit v podobě budoucího prodeje nebo převedení vedení firmy na nástupce z rodiny nebo určené manažery.

Termíny - Brno:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Maximálně využijeme společný prostor pro uvědomění si osobního vývoje, vývoje vlastní firmy a jejího dalšího směrování. Kurz je zcela mimořádný tím, že se zaměříme na problematiku v širokém časovém rozpětí. Podíváme se do minulosti, abychom si uvědomili důvody, proč jsme nyní v současné situaci. Tím si popíšeme i přítomnost, uděláme si inventuru zdrojů pro postup v budoucnosti.

Kurz je určen zejména pro daňové poradce a jejich spolupracovníky, majitele daňových a účetních kanceláří. Vzdělávání daňových poradců se většinou týká jejich profese. V tomto kurzu se soustředíme na profesi manažera firmy a na roli majitele. Získané informace a zkušenosti praxi mohou využít jak fyzické podnikající osoby, tak i majitelé obchodních společností. Současně poradci získají další témata, která mohou efektivně adresovat v rozhovorech se svými klienty.

  • Kde jsem a kam jdu? Motor, který mě pohání a volant, kterým řídím směr.
  • Jsem řidič nebo spolujezdec? 
  • Kdy jsem naposledy měnil směr? Vím jak na to?
  • Systém zodpovědných „ředitelů“
  • Generální ředitel tvoří strategii
  • Jaké činnosti mám předat? A komu?
  • Co bude s firmou? Kam až dohlédnu? 
  • Co chci - prodej nebo předání? V jaký okamžik?
  • Co budu dělat potom?

Téma workshopu volně navazuje na workshop Za co je klient ochoten platit aneb jak zvýším roční příjmy mojí firmy?

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro samostatné daňové poradce a majitele daňových a účetních kanceláří.