Česko-německý daňový seminář

* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu * Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny *
*  Přeshraniční příklady z praxe * Propojení českých a německých daňových poradců * Případové studie *


Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 26. - 27. dubna 2018 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.

            

Jedná se o další seminář z řady plánovaných seminářů na přeshraniční daňovou problematiku a jeho cílem je propojení českých a německých daňových poradců. Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština a němčina se zajištěným simultánním tlumočením.

Seminář se koná v reprezentativních prostorách Konferenčním centru Secese Plzeňského Prazdroje

Novinky zveřejňujeme na


Program

26. dubna 2018 (čtvrtek) ODBORNÝ PROGRAM 

Letáček ke stažení - pdf.

Moderátorka
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezdia KDP ČR, soudní znalkyně

14:30 - 15:00  Prezence účastníků
15:00 - 15:15 Pozdravy čestných hostů
 • Petra Pospíšilová /  prezidentka KDP ČR, viceprezidentka CFE
 • Volker Kaiser /  prezident Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, viceprezident BStBk, viceprezident European Tax Adviser Federation – ETAF
 • Tomáš Ehler, velvyslanecký rada, vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky
15.15 - 16.15 Podstatné daňové a obchodně právní rozdíly
Obecné rozdíly v koncepci zdanění (daňové sazby, podávání daňového přiznání, daňové ztráty, daňové kontroly); rozdíly v sestavování účetní rozvahy; rozdíly ve výpočtu zisku pro daňové účely; zdanění přeshraničních dodávek zboží a služeb; rozdíly v definici provozovny; možnosti strukturování přímých investic.

Přednášející:   

 • Andreas Brunnhübner  / daňový poradce, Diplom-Kaufmann (Univ.), Associate Partner, Rödl & Partner
 • Miroslav Kocman /  daňový poradce, Rödl & Partner Tax, k.s. (Praha)
16:15 - 16:45 Přestávka na kávu
16:45 - 18:00 Daňové poradenství v Česku a v Německu
Panel se zaměří na představení fungování daňových komor v Česku a v Německu; kdo je oprávněn poskytovat daňové poradenství, způsoby práce daňového poradce, obsah výkonu daňového poradenství, struktura a kompetence komor včetně podmínek přeshraničního daňového poradenství.

Přednášející:     

 • Thomas Linse / advokát, daňový poradce, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Radek Neužil /   tajemník Komory daňových poradců ČR             
od 20:00 do 24:00 Společenský večer v pivovaru - raut s dobrým jídlem a pivem a také možnost si vyzkoušet čepovat pivo s odborným výkladem.

 

 

27. dubna 2018 (pátek) ODBORNÝ PROGRAM 
Moderátorka 

Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezdia KDP ČR, soudní znalkyně

9:00 - 10:30

Zdanění zaměstnanců při přeshraniční činnosti

Řešení osob pravidelně dojíždějících přes hranice a zdaňování zaměstnanců, kteří mají bydliště v Německu nebo v Česku. Předpoklady pro přihlášení pro účely sociálního pojištění (rozlišení pendleři/trvalý pobyt), řešení dětských přídavků. Zdaňování společníků, jednatelů a zaměstnanců stálých provozoven.

Přednášející:  

 • Werner Häßler / daňový poradce, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Miroslav Jandečka / daňový poradce, auditor, jednatel Moore Stephens s.r.o.
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu

11:00 - 11:15
 


11:15 - 12:45

Prohloubení spolupráce mezi Českem a Bavorskem v oblasti daně z příjmu

Klaus Klein / vedoucí úřadu, Bayerisches Landesamt für Steuern-Sondereinheit Zentrale Steueraufsicht (SZS)


Daň z příjmu právnických osob

Panel "Daň z příjmu právnických osob" představí základní rysy českých a německých právních předpisů z oblasti DPPO s přihlédnutím ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění a přeshraniční podnikatelské činnosti. Pomocí příkladů z praxe budou vysvětleny daňově optimální struktury.

Členění:
1. Osobní daňová povinnost a daňový domicil, zejména z hlediska přeshraničních vztahů u malých a středních kapitálových společností
2. Věcná daňová povinnost (m.j. osvobození dividend, omezení odpočítatelnosti úroků, odpočet ztráty, skrytá výplata podílu na zisku)
3. Skupinové zdanění
4. Smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR z německého pohledu (zejména srážková daň a výhrada aktivní činnosti)
5. Daňově optimální struktury pro outbound investice v ČR

Přednášející:  

 • Christian Schmidt / daňový poradce, vedoucí Kompetenčního centra pro mezinárodní daňové právo (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Tomáš Urbášek / daňový poradce, PwC Partner
12:45 - 13:45 Oběd
13:45 - 15:15 Daň z přidané hodnoty

Přednáška se zaměří na činnost českých podnikatelů v Německu z hlediska DPH. Budou představeny různé konstrukce, ale i daňové pasti.

Členění
1. Vyměření DPH
registrace versus refundace DPH, zdanění, zdaňovací období a termíny, sankce za pozdní podání daňového přiznání, za pozdní úhradu daně, úroky z prodlení, trestní řízení v oblasti daní, provozovna z hlediska DPH, další předpoklady (možnosti) registrace, skupinové zdanění)
2. Formální požadavky (faktury, povinné záznamy a uchovávání)
3. Osvobození od daně, sazby daně
4. Praktické případy zdanění obratu v Německu (výkony zahraničních podnikatelů, výkony související s pozemky (zejména stavební činnost) v oblasti B2B a B2C, přepravní služby, přeprava zboží B2B a B2C, přeprava osob, konsignační sklady)
5. Nárok na odpočet DPH
 

Přednášející:  

 • Wolf Oberhauser / člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Gabriela Hoppe / daňová poradkyně a jednatelka společnosti Grant Thornton Tax & Accounting
 • Ondřej Štědrý / daňový poradce ve společnosti Grant Thornton Tax & Accounting
15:15 Závěr semináře

Přihláška

Na Česko-německý daňový seminář se přihlasíte prostřednictvím e-shopu KDP ČR. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost. Účastnický poplatek obsahuje účast na konferenci, odborné materiály, občerstvení a účast na společenském večeru.

Ubytování není součástí ceny. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 

 • Cena pro daňové poradce je 5.900 Kč vč. DPH
 • Cena pro veřejnost je 6.900 vč. DPH

  Přihláška on-line

 


 • VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN
  U Prazdroje 6  |  301 00 Plzeň  |  Česká republika T +420 378 016 120 

  V tomto hotelu nabízí single pokoj za CZK 1.930,00 a double pokoj za CZK 2.200,00. Ceny včetně snídaně a jsou uvedeny vč. DPH .
  Bohužel rezervace prostřednictvím webového formuláře není možná, systém hotelu to neumožňuje.
  Rezeravce je možná i telefonicky T +420 378 016 120. E-mail eva.harantova@viennahouse.com Rezervační kód je CS-DE Seminar. Speciálně sjednané podmínky platí do 27.3.2018.

   

 • Marriott Courtyard www.courtyardpilsen.com
  Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň, Česká republika
   
  Jednolůžkový pokoj - 1.800 Kč bez DPH (2.070 Kč vč. DPH)
  Dvoulůžkový pokoj - 2.000 Kč bez DPH
  Rezervace pokojů za zvýhodněnou cenu budou přijímány do 5. 4. 2018

  Rezervační link Book your group rate for Komora danovych poradcu CR  - v rezervaci zadejte kód HT7HT7A

 • Hotel Rous www.hotelrous.cz
  Zbrojnická 7, 301 15 Plzeň, Česká republika
  tel.: + 420 377 320 260

  Účastníci si objednávají i hradí ubytování individuálně po domluvě emailem na info@hotelrous.cz, uvedou heslo CS-DE Seminar
  8 x pokoj superior – 2.390 CZK/noc/pokoj
  7 x pokoj standard – 2.190 CZK/noc/pokoj
  3x jednolůžkový pokoj – 1.690 CZK/noc/pokoj
  Rezervace za tuto cenu platí do 30.3.2018. Uvedené ceny zahrnují ubytování, snídani, internetové připojení, DPH a místní poplatky.

 


Partneři

   


Česko-německý daňový seminář se uskuteční pod záštitou velvyslance České republiky ve Spolkové republice Německo, pana Mgr. Tomáše Jana Podivínského.  

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317