Česko-německý seminář 2020* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu * Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny *
*  Přeshraniční příklady z praxe * Propojení českých a německých daňových poradců * Případové studie *


Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 20. - 21. dubna 2020 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.

 


            

Jedná se o další seminář z řady plánovaných seminářů na přeshraniční daňovou problematiku a jeho cílem je propojení českých a německých daňových poradců. Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština a němčina se zajištěným simultánním tlumočením.

Seminář se koná v reprezentativních prostorách Konferenčním centru Secese Plzeňského Prazdroje
 


Program

20. dubna 2020 (pondělí) ODBORNÝ PROGRAM 

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

13:30 - 14:00 Prezence účastníků
14:00 - 14:15 Pozdravy čestných hostů
 • zástupci Komory daňových poradců ČR a Komory daňových poradců Norimberk
 • Dr. Hannes Lachmann / Bavorské zastoupení v Praze
 • Ing. Miroslav Jandečka, zástupce společnosti BDO, generálního partnera akce
14:15 - 15:30

Zdanění zaměstnanců při přeshraniční činnosti z hlediska daňového a odvodu pojistného na sociální zabezpečení

 • Článek 15 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – „normální vysílání“ z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Článek 16 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – případ jednatele z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Služební cesty z Německa do Česka (a/nebo obráceně) / EU směrnice /  Posted Workers Directive

Stručný přehled přeshraničního vysílaní zaměstnanců a související riziko vzniku stálých provozoven.

Přednášející:   

 • Simone Klein / Ředitelka týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte ve Stuttgartu
 • Robert Bezecný /  Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika 
 • Jan Grunert / Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte v Mnichově
 • Pavel Šnobl / Senior manažer v týmu specialistů na daň z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika
15:30 - 16:00 Přestávka na kávu
16:00 - 17:30 Stálá provozovna včetně službové stálé provozovny

Přednášející:     

 • prof. Dr. Christian Schmidt / daňový poradce, vedoucí Kompetenčního centra pro mezinárodní daňové právo (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Věra Jankovcová /   daňová poradkyně a auditorka, BDO Česká republika  
17:30 - 18:15

Daň z příjmů, dvojí zdanění

Přednášející:

 • Dr. Christoph Czaja / daňový poradce, PwC, Německo
 • Tomáš Urbášek / daňový poradce, PwC, člen Prezidia KDP ČR
od 20:00 do 24:00

Společenský večer v pivovaru - raut s dobrým jídlem a pivem a také možnost si vyzkoušet čepovat pivo s odborným výkladem.
Účastníci budou mít možnost se zúčastnit prohlídky v pivovaru. Podrobnosti připravujeme.

                      

21. dubna 2020 (úterý) ODBORNÝ PROGRAM 

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

9:00 - 10:30

Blok s finanční správou - vzájemná spolupráce
Výsledky společného projektu německé a české finanční správy

Přednášející:

 • Mirja Treuner / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
 • Vítězslav Kapoun / Generální finanční ředitelství
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 12:45

Daňové právní spory v České republice a v Německu z hlediska advokátů

Přednášející:  

 • Petra Nováková / advokátka
 • Daniel Dinkgraeve / advokát
12:45 - 13:45 Oběd
13:45 - 15:15
Porovnání české a německé DPH legislativy: Aktuální problémy a vybrané rozdíly 

DPH registrace osob povinných k dani neusazených v tuzemsku; daňová tvrzení, placení DPH a vrácení nadměrného odpočtu; osoba povinná přiznat daň: Režim přenesení daňové povinnosti vs. Standardní režim; rozdíly mezi českou a německou DPH legislativou, vybrané případy.

Přednášející:  

 • Andreas Fietz / daňový poradce, Německo
 • Martin Valášek / daňový poradce, LeitnerLeitner, Česká republika
15:15 Závěr semináře

Přihláška

Na Česko-německý daňový seminář se přihlásíte prostřednictvím e-shopu KDP ČR. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost. Účastnický poplatek obsahuje účast na konferenci, odborné materiály, občerstvení a účast na společenském večeru.

Ubytování není součástí ceny. Ubytování si účastníci zajišťují individuálně. 

 • EARLY BIRDS Cena pro daňové poradce je 5.900 Kč vč. DPH / Zvýhodněná cena platí do 20. 3. 2020
 • Cena pro veřejnost je 6.900 vč. DPH
   
 • Od 21. 3. 2020 se cena pro DP zvyšuje 6.500 Kč vč DPH, pro veřejnost na 7.500 Kč vč. DPH.

  Přihláška on-line

 


Pro účastníky jsme zřídili možnost rezervace ubytování v blízkých hotelech za zvýhodněné ceny v rámci naší akce:

 • VIENNA HOUSE EASY ANGELO PILSEN
  U Prazdroje 6  |  301 00 Plzeň  |  Česká republika T +420 378 016 120 

  Jednolůžkový pokoj se snídaní - 2.100 Kč vč. DPH
  Dvoulůžkový pokoj se snídaní - 2.350 Kč vč. DPH
  Rezervace pokojů za zvýhodněnou cenu budou přijímány do 6. 4. 2020

  Rezervační link

   

 • Marriott Courtyard www.courtyardpilsen.com
  Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň, Česká republika
   
  Jednolůžkový pokoj se snídaní-  2.242 Kč vč. DPH
  Dvoulůžkový pokoj se snídaní - 2.472 Kč vč. DPH
  Rezervace pokojů za zvýhodněnou cenu budou přijímány do 6. 4. 2020

  Rezervační link 

 


Partneři

Generální partnerPartneři

    

 


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329