Česko-německý seminář 2021

  


* Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu * Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny *
*  Přeshraniční příklady z praxe * Propojení českých a německých daňových poradců * Případové studie *


Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 20. - 21. července 2021 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.


            

Jedná se o další seminář z řady plánovaných seminářů na přeshraniční daňovou problematiku a jeho cílem je propojení českých a německých daňových poradců. Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. 

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština a němčina se zajištěným simultánním tlumočením.

Seminář se koná v reprezentativních prostorách Konferenčním centru Secese Plzeňského Prazdroje
 


Program

20. července 2021 (úterý) ODBORNÝ PROGRAM 

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

13:30 - 14:00 Prezence účastníků
14:00 - 14:15

Pozdravy čestných hostů

14:15 - 15:30

Zdanění zaměstnanců při přeshraniční činnosti z hlediska daňového a odvodu pojistného na sociální zabezpečení

 • Článek 15 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – „normální vysílání“ z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Článek 16 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – případ jednatele z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Služební cesty z Německa do Česka (a/nebo obráceně) / EU směrnice /  Posted Workers Directive

Stručný přehled přeshraničního vysílaní zaměstnanců a související riziko vzniku stálých provozoven.

Přednášející:   

 • Simone Klein / Ředitelka týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte ve Stuttgartu
 • Robert Bezecný /  Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika 
 • Jan Grunert / Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte v Mnichově
 • Pavel Šnobl / Senior manažer v týmu specialistů na daň z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika
15:30 - 16:00 Přestávka na kávu
16:00 - 17:30

Stálá provozovna včetně službové stálé provozovny

Přednášející:     

 • prof. Dr. Christian Schmidt / daňový poradce, vedoucí Kompetenčního centra pro mezinárodní daňové právo (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Věra Jankovcová /   BDO Česká republika  
17:30 - 18:15

Daň z příjmů, dvojí zdanění

Přednášející:

 • Dr. Christoph Czaja / daňový poradce, PwC, Německo
 • Tomáš Urbášek / daňový poradce, PwC, člen Prezidia KDP ČR
od 20:00 do 24:00

Společenský večer v pivovaru - raut s dobrým jídlem a pivem a také možnost si vyzkoušet čepovat pivo s odborným výkladem.
Účastníci budou mít možnost se zúčastnit prohlídky v pivovaru. Podrobnosti připravujeme.

                      

21. července 2021 (středa) ODBORNÝ PROGRAM 

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

9:00 - 10:30

Blok s finanční správou - vzájemná spolupráce
Výsledky společného projektu německé a české finanční správy

Přednášející:

 • Nico Schmidkonz / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
 • Michal Roháček / Generální finanční ředitelství
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 12:45

Daňové právní spory v České republice a v Německu z pohledu advokátů

Přednášející:  

 • Petra Nováková / advokátka
 • Daniel Dinkgraeve / advokát
12:45 - 13:45 Oběd
13:45 - 15:15

Porovnání české a německé DPH legislativy: Aktuální problémy a vybrané rozdíly 
DPH registrace osob povinných k dani neusazených v tuzemsku; daňová tvrzení, placení DPH a vrácení nadměrného odpočtu; osoba povinná přiznat daň: Režim přenesení daňové povinnosti vs. Standardní režim; rozdíly mezi českou a německou DPH legislativou, vybrané případy.

Přednášející:  

 • Andreas Fietz / daňový poradce, Německo
 • Martin Valášek / daňový poradce, LeitnerLeitner, Česká republika
15:15 Závěr semináře

 


Přihláška

Cena semináře pro daňové poradce je 6.500 Kč vč. DPH, ostatní hradí 7.500 Kč vč. DPH. V ceně je účastnický poplatek, materiály, simultánní tlumočení, občerstvení v průběhu semináře a účast na společenském večeru. 

Registrace do semináře je možná zde.

Zvýhodněná cena ("early birds") platila do 31.5.2021. 


 Ubytování

Nabízíme účastníkům semináře se ubytovat v bezprostřední blízkosti místa konání konference - v hotelu Vienna House Easy Pilsen (U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň) - přesná poloha na mapě. Na základě smlouvy mají účastníci možnost se ubytovat za zvýhodněnou cenu:

 • jednolůžkový pokoj za cenu 2.100 Kč / noc, bez poplatku za pobyt
 • dvoulůžkový pokoj za cenu 2.350 Kč / noc, bez poplatku za pobyt

Pro registraci v hotelu použijte prosím tento odkaz 
Důležitá poznámka pro účastníky, kteří hradili ubytování v původně plánovaném termínu v roce 2020. Z konečné částky za novou objednávku Vám bude odečteno 30 % z původně uhrazeného storna. Prosím uveďte do poznámky, že jste storno za v roce 2020 uhradili.)


Partneři

Generální partner

   

Partneři

    


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329