• Informace
 • Česko-německý daňový seminář
Informace

Česko-německý seminář 2021

  

 • Praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu

 • Simultánně tlumočeno do češtiny a němčiny

 • Přeshraniční příklady z praxe

 • Propojení českých a německých daňových poradců

 • Případové studie 

Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Komorou daňových poradců Norimberk pořádá ve dnech 20. - 21. července 2021 specializovaný "Česko-německý daňový seminář" zaměřený na praktické otázky daňového poradenství a podnikání v České republice a Německu.
Seminář se koná v prostorách hotelu Vienna House EasyPilsen, společenský večer se uskuteční v blízkém pivovaru Plzeňského Prazdroje. 

 

Jedná se o další seminář z řady plánovaných seminářů na přeshraniční daňovou problematiku a jeho cílem je propojení českých a německých daňových poradců. Seminář je určen pro české a německé daňové poradce a osoby podnikající v obou státech a další odbornou veřejnost. Seminář proběhl v roce 2018 - tisková zpráva a fotogalerie z akce.

Jednacími jazyky na konferenci jsou čeština a němčina se zajištěným simultánním tlumočením.
 


Program

20. července 2021 (úterý) ODBORNÝ PROGRAM - více k přednášejícím

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

13:15 - 14:00 Prezence účastníků
14:00 - 14:15

Pozdravy čestných hostů

14:15 - 15:30

Přeshraniční činnost zaměstnanců z daňového pohledu a z pohledu odvodů pojistného na sociálním zabezpečení

 • Článek 15 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – „normální vysílání“ z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Článek 16 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Česko / Německo – případ jednatele z Německa do Česka (a/nebo obráceně)
 • Služební cesty z Německa do Česka (a/nebo obráceně) / EU směrnice /  Posted Workers Directive

Stručný přehled přeshraničního vysílaní zaměstnanců a související riziko vzniku stálých provozoven.

Přednášející:   

 • Simone Klein / Ředitelka týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte ve Stuttgartu
 • Robert Bezecný /  Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika 
 • Jan Grunert / Senior manažer v týmu specialistů na daně z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte v Mnichově
 • Pavel Šnobl / Senior manažer v týmu specialistů na daň z příjmů fyzických osob v daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika
15:30 - 16:00 Přestávka na kávu
16:00 - 17:30

Zaměřeno na stálé provozovny

Přednášející:     

 • prof. Dr. Christian Schmidt / daňový poradce, vedoucí Kompetenčního centra pro mezinárodní daňové právo (něm. „Internationales Steuerrecht Mittelstand“) v PwC, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk
 • Věra Jankovcová /   BDO Česká republika  
17:30 - 18:15

Daň z příjmů, dvojí zdanění

Přednášející:

 • Dr. Christoph Czaja / daňový poradce, PwC, Německo
 • Tomáš Urbášek / daňový poradce, PwC, člen Prezidia KDP ČR
19:15 Pro zájemce je organizována prohlídka pivovaru. Více informací zde.
od 20:00 do 24:00

Společenský večer v pivovaru - raut s dobrým jídlem a pivem a také možnost si vyzkoušet čepovat pivo s odborným výkladem. Oficiální zahájení programu je 20:30. 

                      

21. července 2021 (středa) ODBORNÝ PROGRAM 

Moderátoři
Gabriela Hrachovinová / daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, soudní znalkyně
Thomas Linse / daňový poradce, advokát, člen představenstva Komory daňových poradců Norimberk

9:00 - 10:30

Blok s finanční správou - vzájemná spolupráce
Výsledky společného projektu německé a české finanční správy

Přednášející:

 • Nico Schmidkonz / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat
 • Michal Roháček / Generální finanční ředitelství
10:30 - 11:00 Přestávka na kávu
11:00 - 12:45

Daňové právní spory v České republice a v Německu z pohledu advokátů

Přednášející:  

 • Petra Nováková / advokátka
 •  
12:45 - 13:45 Oběd
13:45 - 15:15

Porovnání české a německé DPH legislativy: Aktuální problémy a vybrané rozdíly 
DPH registrace osob povinných k dani neusazených v tuzemsku; daňová tvrzení, placení DPH a vrácení nadměrného odpočtu; osoba povinná přiznat daň: Režim přenesení daňové povinnosti vs. Standardní režim; rozdíly mezi českou a německou DPH legislativou, vybrané případy.

Přednášející:  

 • Andreas Fietz / daňový poradce, Německo
 • Martin Valášek / daňový poradce, LeitnerLeitner, Česká republika
15:15 Závěr semináře

 


Přihláška

Cena semináře pro daňové poradce je 6.500 Kč vč. DPH, ostatní hradí 7.500 Kč vč. DPH. V ceně je účastnický poplatek, materiály, simultánní tlumočení, občerstvení v průběhu semináře a účast na společenském večeru v pivovaru. 

Registrace do semináře je možná zde.

Zvýhodněná cena ("early birds") platila do 31.5.2021. 


 Ubytování

Nabízíme účastníkům semináře se ubytovat v místě konání konference - v hotelu Vienna House Easy Pilsen (U Prazdroje 6, 301 00 Plzeň) - přesná poloha na mapě. Na základě smlouvy měli účastníci možnost se ubytovat za zvýhodněnou cenu. Nabídka platila do 6. července. Nyní si můžete rezervovat pokoj přímo přes recepci hotelu.

Pro registraci v hotelu využijte stránky hotelu.

Důležitá poznámka pro účastníky, kteří hradili ubytování v původně plánovaném termínu v roce 2020. Z konečné částky za novou objednávku Vám bude odečteno 30 % z původně uhrazeného storna. Prosím uveďte do poznámky, že jste storno za v roce 2020 uhradili.)


Partneři

Generální partner

   

Partneři

    


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329