Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Využití technologií ve správě daní a profesní etika v daních

IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR pořádají společně mezinárodní konferenci zaměřenou na využití technologií ve správě daní a etiku.

   

Pro koho je kurz určen

Akce je určena zejména pro členy IFA, daňové poradce a jejich spolupracovníky, ředitele a vedoucí pracovníky daňových oddělení a širší odbornou veřejnost se zájmem o téma daní.

Obsahová náplň

 8:45 - 9:30 
Prezence účastníků

9:30 - 12:00

Panel 1: Technologie ve správě daní

Aktuální stav v ČR, jak se technologie využívají při správě a vyměřování daní, daňových kontrolách, prevenci podvodu a v komunikaci se správci daně. Co dalšího připravuje Finanční správa.  Jak technologie usnadňuje či usnadní správu daní, jaké jsou v tom zkušenosti, jak se s posbíranými daty pracuje a k čemu se používají/budou používat. Se zástupci businessu prodiskutujeme, jak jim digitalizace finančních správ usnadňuje nebo komplikuje život, co by jim pomohlo, jak by si představovali ideální stav. Pokud se zvýší množství sbíraných dat, jak by technologie bylo možno nastavit pro vzájemný prospěch, usnadnit život těm poctivým poplatníkům, kterých je většina, popřípadě co by která ze stran považovala za "zlatý" standard v dané oblasti. Poslechneme si také zkušenosti s digitalizací finanční správy ze zahraničí.    

Moderátor: Mgr. Peter Chrenko

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
 • Ing. Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR
 • RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Ing. Ludmila Klimešová, MBA; Ředitelka sekce - SFÚ-Sekce výkonu daní I
 • Marcin Sidelnik, partner PwC Polsko
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd

13:00 - 15:00

Panel 2: Etika v daních 

Diskuse o významu profesní etiky v roli daňového poradce, právních a etických povinnostech,  pověsti a postavení daňové profese. Jak tato témata spolu souvisí, jak se prolínají, jak jsou vnímána  jednotlivými zúčastněnými stranami ve světle aktuálního profesního a společenského vývoje. Význam, role a místo etického standardu/kodexu/laťky v profesi daňového poradce a vhled do profesí obdobných. Do jaké míry lze nalézt globální všeobecné odpovědi ohledně laťky profesního standardu a do jaké míry závisí na zvycích, kontextu, očekáváních a  obvyklých vzorcích chováni konkrétní země.

Moderátor: Ing. Radek Neužil, LL.M., KDP ČR

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
 • JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně NSS
 • Ing. Jan Hájek, MBA, vedoucí daní Bosch ČR a SK, daňový poradce
 • Aleksandar Ivanovski, CFE Tax Advisors Europe
 • zástupce Finanční správy - bude upřesněno.
15:00
Závěrečné slovo

 

Organizační pokyny

Příspěvky zahraničních přednášejících budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. 

Účastnický poplatek pro daňové poradce a členy IFA Česká republika je 2.400 Kč vč. DPH. Daňovým poradcům se zobrazí snížená cena po přihlášení do e-shopu, členové IFA dosáhnou na sníženou cenu po zadání slevového kódu, který jim byl zaslán sekretariátem IFA ČR. Ostatní 3.400 Kč vč. DPH. Studenti mají možnost se konference zúčastnit za zvýhodněnou cenu 1.000 Kč. vč. DPH. Pro získání zvýhodněné studentské ceny je potřeba během registrace zadat číslo průkazu ISIC. 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310707 16. 09.(Pá) 09:30 ‑ 15:00 2022-09-16T09:30:00+02:00 2022-09-16T15:00:00+02:00 Brno-střed, Moravské nám. 6, Nejvyšší správní soud 63 Ivanovski Aleksandar
Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Mgr. Peter Chrenko
Ing. Ludmila Klimešová, MBA
RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA
Ing. Radek Neužil, LL.M.
JUDr. Barbara Pořízková
Ing. Jan Ronovský
Marcin Sidelnik
Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA
přihlásit na termín

Přednášející

Ivanovski Aleksandar

Ivanovski Aleksandar

Aleksandar je vedoucím sekce daňové politiky v Confédération Fiscale Européenne (CFE Tax Advisers Europe). Před nástupem do CFE pracoval jako postgraduální výzkumník a pedagogický asistent v Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary University of London (U.K.) a jako daňový inspektor ve správě příjmů Severní Makedonie. Aleksandar také působí při Evropské komisi, DG COMP – Task Force Tax Planning Practices (Fiskální státní podpora) jako hostující výzkumný pracovník. Studoval právo na University of Amsterdam a University of London; je doktorandem v oboru EU a mezinárodní daňové právo / státní podpora na Queen Mary, University of London.

Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Head of Tax CZ/SK at Bosch Česká Republika, daňový poradce

Mgr. Peter Chrenko

Mgr. Peter Chrenko

Po 29 letech kariéry v poradenských i exekutivních rolích (včetně státního sektoru) se rozhodl věnovat tomu, co ho baví nejvíc a budovat si vlastní značku. Pomáhá organizacím, týmům a jednotlivcům posouvat se na další úroveň díky uvědomování, na čem skutečně záleží a objevování a rozvíjení svého potenciálu. Posledních 15 let se věnuje také transformaci finančních správ na moderní instituce, zlepšující zaměstnaneckou i zákaznickou zkušenost s využitím moderních technologií.

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Ředitelka sekce - SFÚ-Sekce výkonu daní I

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

Matematik, ekonom a legislativec. Studoval na Lomonosovově Moskevské stání univerzitě, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA. Pracoval na různých pozicích na ministerstvu financí, které mj. zastupoval v mezinárodních bankách. V posledních letech řídí odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Tajemník KDP ČR, zastupuje KDP ČR v Professional Affairs Committee, Confédération Fiscale Européenne (CFE)

JUDr. Barbara Pořízková

JUDr. Barbara Pořízková

Místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu

Ing. Jan Ronovský

Zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR

Marcin Sidelnik

Tax Partner at PwC, TMT Leader for Poland, Digital Upskill leader for CEE TLS

Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Působí jako Partner v Daňovém a právním oddělení PwC, kde se specializuje zejména na daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové prověrky a zastupování klientů v daňovém řízení.