Mgr. Marcela Vaňatková
vanatkova@kdpcr.cz +420 542 422 329

Využití technologií ve správě daní a profesní etika v daních - Brno

Formát události

Neuvedeno

ENG version: Use of technology in tax administration and importance of professional ethics in taxes (.pdf download)


IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR pořádají společně mezinárodní konferenci zaměřenou na využití technologií ve správě daní a etiku.

   

Vyberte místo konání:

Termíny - Brno:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

 8:45 - 9:30 
Prezence účastníků

9:30 - 12:00

Panel 1: Technologie ve správě daní

Aktuální stav v ČR, jak se technologie využívají při správě a vyměřování daní, daňových kontrolách, prevenci podvodu a v komunikaci se správci daně. Co dalšího připravuje Finanční správa.  Jak technologie usnadňuje či usnadní správu daní, jaké jsou v tom zkušenosti, jak se s posbíranými daty pracuje a k čemu se používají/budou používat. Se zástupci businessu prodiskutujeme, jak jim digitalizace finančních správ usnadňuje nebo komplikuje život, co by jim pomohlo, jak by si představovali ideální stav. Pokud se zvýší množství sbíraných dat, jak by technologie bylo možno nastavit pro vzájemný prospěch, usnadnit život těm poctivým poplatníkům, kterých je většina, popřípadě co by která ze stran považovala za "zlatý" standard v dané oblasti. Poslechneme si také zkušenosti s digitalizací finanční správy ze zahraničí.    

Moderátor: Mgr. Peter Chrenko

Přednášející:

  • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
  • Ing. Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR
  • RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
  • Ing. Ludmila Klimešová, MBA; Ředitelka sekce - SFÚ-Sekce výkonu daní I
  • Marcin Sidelnik, MA, partner PwC Polsko
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd

13:00 - 15:00

Panel 2: Etika v daních 

Diskuse o významu profesní etiky v roli daňového poradce, právních a etických povinnostech,  pověsti a postavení daňové profese. Jak tato témata spolu souvisí, jak se prolínají, jak jsou vnímána  jednotlivými zúčastněnými stranami ve světle aktuálního profesního a společenského vývoje. Význam, role a místo etického standardu/kodexu/laťky v profesi daňového poradce a vhled do profesí obdobných. Do jaké míry lze nalézt globální všeobecné odpovědi ohledně laťky profesního standardu a do jaké míry závisí na zvycích, kontextu, očekáváních a obvyklých vzorcích chováni konkrétní země.

Moderátor: Ing. Radek Neužil, LL.M., KDP ČR

Přednášející:

  • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
  • JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně NSS
  • Ing. Jan Hájek, MBA, vedoucí daní Bosch ČR a SK, daňový poradce
  • Mag. Aleksandar Ivanovski, LL. M., ředitel daňové politiky, CFE Tax Advisers Europe
  • Mgr. Ladislav Henáč, ředitel Sekce metodiky a řízení (Specializovaný finanční úřad)
15:00
Závěrečné slovo

 

Pro koho je kurz určen

Akce je určena zejména pro členy IFA, daňové poradce a jejich spolupracovníky, ředitele a vedoucí pracovníky daňových oddělení a širší odbornou veřejnost se zájmem o téma daní.

Související produkty