Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Využití technologií ve správě daní a profesní etika v daních

ENG version: Use of technology in tax administration and importance of professional ethics in taxes (.pdf download)


IFA Česká republika ve spolupráci s Komorou daňových poradců ČR pořádají společně mezinárodní konferenci zaměřenou na využití technologií ve správě daní a etiku.

   

Pro koho je kurz určen

Akce je určena zejména pro členy IFA, daňové poradce a jejich spolupracovníky, ředitele a vedoucí pracovníky daňových oddělení a širší odbornou veřejnost se zájmem o téma daní.

Obsahová náplň

 8:45 - 9:30 
Prezence účastníků

9:30 - 12:00

Panel 1: Technologie ve správě daní

Aktuální stav v ČR, jak se technologie využívají při správě a vyměřování daní, daňových kontrolách, prevenci podvodu a v komunikaci se správci daně. Co dalšího připravuje Finanční správa.  Jak technologie usnadňuje či usnadní správu daní, jaké jsou v tom zkušenosti, jak se s posbíranými daty pracuje a k čemu se používají/budou používat. Se zástupci businessu prodiskutujeme, jak jim digitalizace finančních správ usnadňuje nebo komplikuje život, co by jim pomohlo, jak by si představovali ideální stav. Pokud se zvýší množství sbíraných dat, jak by technologie bylo možno nastavit pro vzájemný prospěch, usnadnit život těm poctivým poplatníkům, kterých je většina, popřípadě co by která ze stran považovala za "zlatý" standard v dané oblasti. Poslechneme si také zkušenosti s digitalizací finanční správy ze zahraničí.    

Moderátor: Mgr. Peter Chrenko

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
 • Ing. Jan Ronovský, zástupce generálního ředitele Generálního finančního ředitelství ČR
 • RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Ing. Ludmila Klimešová, MBA; Ředitelka sekce - SFÚ-Sekce výkonu daní I
 • Marcin Sidelnik, MA, partner PwC Polsko
12:00 - 13:00
Přestávka na oběd

13:00 - 15:00

Panel 2: Etika v daních 

Diskuse o významu profesní etiky v roli daňového poradce, právních a etických povinnostech,  pověsti a postavení daňové profese. Jak tato témata spolu souvisí, jak se prolínají, jak jsou vnímána  jednotlivými zúčastněnými stranami ve světle aktuálního profesního a společenského vývoje. Význam, role a místo etického standardu/kodexu/laťky v profesi daňového poradce a vhled do profesí obdobných. Do jaké míry lze nalézt globální všeobecné odpovědi ohledně laťky profesního standardu a do jaké míry závisí na zvycích, kontextu, očekáváních a obvyklých vzorcích chováni konkrétní země.

Moderátor: Ing. Radek Neužil, LL.M., KDP ČR

Přednášející:

 • Ing. Tomáš Urbášek, LL.M.; IFA/KDP ČR/partner PwC ČR
 • JUDr. Barbara Pořízková, místopředsedkyně NSS
 • Ing. Jan Hájek, MBA, vedoucí daní Bosch ČR a SK, daňový poradce
 • Mag. Aleksandar Ivanovski, LL. M., ředitel daňové politiky, CFE Tax Advisers Europe
 • Mgr. Ladislav Henáč, ředitel Sekce metodiky a řízení (Specializovaný finanční úřad)
15:00
Závěrečné slovo

 

Organizační pokyny

Příspěvky zahraničních přednášejících budou simultánně tlumočeny do českého jazyka. 

Účastnický poplatek pro daňové poradce a členy IFA Česká republika je 2.400 Kč vč. DPH. Daňovým poradcům se zobrazí snížená cena po přihlášení do e-shopu, členové IFA dosáhnou na sníženou cenu po zadání slevového kódu, který jim byl zaslán sekretariátem IFA ČR. Ostatní 3.400 Kč vč. DPH. Studenti mají možnost se konference zúčastnit za zvýhodněnou cenu 1.000 Kč. vč. DPH. Pro získání zvýhodněné studentské ceny je potřeba během registrace zadat číslo průkazu ISIC. 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Aktuálně působí na pozici vedoucího daňového oddělení ve skupině Bosch pro Českou a Slovenskou republiku. Daňovému právu se věnuje od roku 2009 a ve své předešlé praxi působil v advokátní kanceláři Rödl & Partner a dále jako manažer v oddělení korporátního zdanění ve společnosti PricewaterhouseCoopers. V akademické činnosti se zaměřuje zejména na složitější hmotně-právní daňovou problematiku a rovněž obecnou teorii zdanění.

Mgr. Ladislav Henáč

Mgr. Ladislav Henáč

Během své téměř desetileté praxe ve Finanční správě působil na všech stupních řízení. Kromě původního zaměření na oblast daňového procesu a metodické činnosti v rámci Generálního finanční ředitelství se nyní zaměřuje také na oblast hmotného práva a problematiku služebního zákona. Za rozhodující co do významu považuje zkušenosti získané na prvním stupni soustavy, konkrétně na Specializovaném finančním úřadu, kde v současnosti zastává pozici ředitele sekce metodiky a řízení.

Mgr. Peter Chrenko

Mgr. Peter Chrenko

Po 29 letech kariéry v poradenských i exekutivních rolích (včetně státního sektoru) se rozhodl věnovat tomu, co ho baví nejvíc a budovat si vlastní značku. Pomáhá organizacím, týmům a jednotlivcům posouvat se na další úroveň díky uvědomování, na čem skutečně záleží a objevování a rozvíjení svého potenciálu. Posledních 15 let se věnuje také transformaci finančních správ na moderní instituce, zlepšující zaměstnaneckou i zákaznickou zkušenost s využitím moderních technologií.

Mag. Aleksandar Ivanovski, LL.M.

Mag. Aleksandar Ivanovski, LL.M.

Aleksandar je vedoucím sekce daňové politiky v Confédération Fiscale Européenne (CFE Tax Advisers Europe). Před nástupem do CFE pracoval jako postgraduální výzkumník a pedagogický asistent v Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary University of London (U.K.) a jako daňový inspektor ve správě příjmů Severní Makedonie. Aleksandar také působí při Evropské komisi, DG COMP – Task Force Tax Planning Practices (Fiskální státní podpora) jako hostující výzkumný pracovník. Studoval právo na University of Amsterdam a University of London; je doktorandem v oboru EU a mezinárodní daňové právo / státní podpora na Queen Mary, University of London.

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Od roku 2012 působí na Specializovaném finančním úřadě v Praze, který je úřadem pro správu velkých obchodních korporací s obratem nad 2 mld. Kč - mnohdy současně nadnárodních podniků, bank, pojišťoven a ostatních finančních institucí. Zde působí na pozici ředitelky výkonové sekce pro správu daní v oblasti kontroly a vyměřování daní. Rovněž se věnuje přednáškové činnosti formou odborných daňových seminářů pro veřejnost a působí jako externí lektorka profesního daňového vzdělávacího programu při Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a European Bussines School, SE.

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA

Matematik, ekonom a legislativec. Studoval na Lomonosovově Moskevské stání univerzitě, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA. Pracoval na různých pozicích na ministerstvu financí, které mj. zastupoval v mezinárodních bankách. V posledních letech řídí odbor legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Tajemník KDP ČR, zastupuje KDP ČR v Professional Affairs Committee, Confédération Fiscale Européenne (CFE)

JUDr. Barbara Pořízková

JUDr. Barbara Pořízková

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V letech 1993 až 2001 pracovala jako právnička na oddělení nepřímých daní Finančního ředitelství v Brně. Od roku 2001 se v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers specializovala na daňové spory. V roce 2006 byla jmenována soudkyní a přidělena k Nejvyššímu správnímu soudu. V říjnu roku 2018 byla prezidentem republiky jmenována místopředsedkyní Nejvyššího správního soudu. V Bruselu na zasedání Rady EU dne 14. prosince 2021 byla jmenována členkou výboru pro hodnocení kandidátů na soudce a generální advokáty Soudního dvora Evropské unie.

Ing. Jan Ronovský

Ing. Jan Ronovský

Do Finanční správy nastoupil na pozici referenta v roce 1992. Stal se ředitelem finančních úřadů v Čáslavi a později v Kutné Hoře. V roce 2011 byl jmenován ředitelem Odboru Specializované kontroly na Generálním finančním ředitelství, kde dostal na starost vybudovat Specializovaný finanční úřad, který vznikl k 1. 1. 2012 a jehož se stal prvním ředitelem. V roce 2014 přešel na pozici ředitele Sekce řízení úřadu Generálního finančního ředitelství a zástupce generálního ředitele a na této pozici působí dodnes.

Marcin Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner pro daňové technologie v PwC se sídlem ve Varšavě v Polsku. Marcin má více než 20 let zkušeností s prací především pro klienty z oblasti technologií, médií a telco. Jeho hlavní oblastí je daňová automatizace, vývoj IT daňových řešení a podpora při implementacích ERP v daňové a finanční oblasti. Marcin byl také jedním z autorů daňové transformace polské daňové správy, podporoval implementaci Standard Audit File for Tax (SAF-T) pro polské klienty a pomohl mnoha daňovým správám při zlepšování jejich procesů.

Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Ing. Tomáš Urbášek, LL.M., FCCA

Člen Prezidia KDP ČR, člen Výboru IFA, Česká republika a Partner vedoucí pobočku PwC v Brně. Jako daňový poradce působí od roku 1997 a specializuje se zejména na daně z příjmů, mezinárodní zdanění, daňové prověrky a zastupování klientů v daňovém řízení. V letech 2007 - 2009 absolvoval LL.M. studium mezinárodního daňového práva na univerzitě ve Vídni. Věnuje se také přednáškové činnosti v rámci odborných daňových seminářů a na vysokých školách v ČR i zahraničí.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Programme_Technology and professional ethics in taxes_16092022 486KB Stáhnout

Související produkty

Elektronizace správy daní Elektronizace správy daní
350 Kč s DPH
Skladem
Zákon o právu na digitální služby. Komentář Zákon o právu na digitální služby. Komentář
790 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem