Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2020 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2020

zákony o daních z příjmů • evidenci tržeb • dani z přidané hodnoty • spotřebních daních • dani silniční • dani z nemovitých věcí • dani z hazardních her • účetnictví • daňovém poradenství • daňový řád • ekologické daně • zákoník práce • zákonné opatření Senátu k dani z nabytí nemovitých věcí • české účetní standardy • vybrané pokyny MF • vyhlášky
Nově také INFORMACE A PŘEDPISY K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

100 vč DPH
skladem

Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, zákon o evidenci tržeb, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy. V tomto vydání jsou také nově zahrnuty informace a předpisy k vyhlášení nouzového stavu.
Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, mimo jiné k právnímu   stavu zpracování   daňového  přiznání k dani z příjmů. Názorné vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase, lze ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů.
Nově jsou v publikaci obsaženy také Stanovy KDP ČR, Etický kodex KDP ČR a Disciplinární řád KDP ČR a také Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Publikace je vydávána dvakrát ročně, vždy k právnímu stavu 31. 12. a 30. 6. s paralelním vyznačením změn účinných po těchto datech.

Nyní v novém formátu A4 s kvalitní šitou vazbou!

Publikaci si můžete koupit také na přípravných kurzech v Praze a v Brně.

Počet stran: 784
Rok vydání: 2020
Nakladatel: KDP ČR ve spolupráci s Wolters Kluwer, a.s.