Seznam poradců

Ing. Hana Loja Doležalová

Daňový poradce (64 )

Kontaktní informace

Kraj Jihomoravský
Sídlo Velkopavlovická 4061/8, Židenice, 628 00 Brno
Kancelář MAIN AUDIT, s.r.o., Velkopavlovická 4061/8, Židenice, 628 00 Brno
Telefon +420 603 299 372
E-mail dolezalovaha@email.cz
Datová schránka bsjent8
IČO 41570464
KDP 29 let v evidenci Komory

Doporučte poradce

Komora daňových poradců eviduje daňové poradce a daňově poradenské společnosti v seznamu, zveřejňuje jejich adresy, kontaktní údaje, přihlášení k etickému kodexu a účast daňových poradců v kontinuálním profesním vzdělávání. Ostatní údaje si v seznamu spravují samotní poradci a poradenské společnosti.