Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Digitalizace daní a účetnictví v České republice

Komora certifikovaných účetních a Komora daňových poradců České republiky pořádají společnou konferenci na téma automatizace a digitalizace daní a účetnictví. Konference se zaměří na informace z legislativy a státní správy, zkušenosti z poradenských firem a budoucí vývoj a profesní využitelnost technologií. Cílem konference je ve třech panelech seznámit účastníky s nejnovějšími informacemi z oblasti digitalizace státní správy, trendy a zkušenostmi v oblasti digitalizace a automatizace daňového poradenství a účetnictví a očekávaným rozvojem technologií.

Pro koho je kurz určen

Konference je určena pro daňové poradce a účetní, osoby profesně zaměřené na daně a účetnictví včetně podnikatelské sféry a státní správy.

Obsahová náplň

9:30 - 12:00

Digitalizace státní správy
Hodnocení procesu digitalizace z pohledu Finanční správy jako nejčastějšího partnera daňových poradců a účetních, pozornost bude věnována novému portálu MoJe daně a jeho dalšímu vývoji. Elektronická identita a její rozšíření doznaly řadu zásadních změn, jednou z nich je využívání bankovní identity, a to nejen v kontaktu se státní správou, ale i v soukromoprávním styku, kde se připravují další možnosti, které jsou (budou) k dispozici. Nebude chybět pohled ze soudcovské lavice, konkrétně z Nejvyššího správního soudu, který se v rámci řízení setkává s elektronickými písemnostmi a důkazy. Nemůže chybět ani vývoj a zhodnocení trendů bezpečnosti, resp. rizik, která s sebou digitalizace přináší.

Moderátor: Milan Vodička

Přednášející:

 • Ing. Mgr. Eva Horáková, Radek Korčák - GFŘ
 • Karel Šimka -  soudce NSS
 • Jan Blažek, předseda představenstva Bankovní identita, a.s. - "Využití BankID jako vzdáleného ověřování a digitálního podpisu ve finančnictví
 • Martin Horváth, NAKIT - Aktuální stav digitalizace ČR a naplňování Zákona o právu na digitální služby prostřednictvím Portálu veřejné správy.

12:00 - 13:00 

Přestávka na oběd

13.00 - 15:00 

Zkušenosti inovativních poradenských firem

Zkušenosti vybraných poradenských firem, které nejen fandí inovacím a chytrým řešením v oblasti účetnictví a daní, ale mají i praktické zkušenosti s jejich zaváděním a používáním. Digitální dokumenty a vytěžování informací je jen zlomek agendy, představena budou řešení, která automatizují daňové a účetní procesy s využitím umělé inteligence a dalších nástrojů. Příklady zefektivnění controllingu, reportingu, přípravy daňových přiznání u firem různých velikostí. Komunikace s klienty.

Moderátor: Robert Jurka

Přednášející:

 • Jaroslav Beneš, Deloitte - Ředitel I CTO v oddělení Daňového poradenství I Deloitte
 • Martina Pipíšková - Managerka, Oddělení poradenství v oblasti finančního účetnictví, EY
  Filip Nikolský - Manager, Oddělení poradenství v oblasti finančního účetnictví, EY
 • Jiří Majer a Jiří Rozvařil, Accace - Founder I Member of the Board I Partner I Accace - více k příspěvku
 • Tomáš Čech, ARROWS tax & accounting - Partner I ARROWS tax & accounting
 • Marcela Lonková, This One - CEO I Tax Advisor I This One
 • Lumir Boureanu, ETL Global - Product Group Manager I ETL Global

15:00 - 15:30

Přestávka na kávu

15:30 - 17:00

Trendy v technologiích a bezpečnosti
Informace k novým technologickým trendům a jejich přesahu do poradenských profesí včetně daňových poradců a účetních. Automatizace, robotizace, umělá inteligence, strojové učeni a bezpečnost, i tom budou diskutovat účastníci technologického panelu.

Moderátoři: Radek Neužil a Libor Vašek

Přednášející: 

 • Martin Cígler - CEO Solitea a.s.
 • Ladislav Mejzlík  - děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Tomáš Mikolov - vědec v oboru umělé inteligence
 • Jana Jáčová - UOL Účetnictví, majitelka
 • Lenka Nováková - Microsoft, ředitelka pro malé a střední podniky a korporátní zákazníky 


Partneři konference:  

​Konference je organizována za podpory Svazu průmyslu a dopravy České republiky a Institutu certifikace svazu účetních, a.s.Řešení s širokým využitím pro účetní a daňové poradce, kteří uvažují v souladu s aktuálními trendy o postupné digitalizaci svých firem. Nabídka zajímavých produktů a služeb, které ulehčí práci účetním a daňovým profesionálům v budování kanceláří připravených pro 21. století. Navštivte stánky našich partnerů a nalezněte optimální řešení Vašich potřeb.

   
 

       

Organizační pokyny

Konference je možné se zúčastnit prezenčně, pro ty, kteří nemohou cestovat do Prahy je možné se připojit na dálku a sledovat živý stream. Stream proběhne přes zoom.

Informace pro daňové poradce ze Slovenska:
Zvýhodněná cena platí i pro členy SKDP. 
V případě zájmu o účast prosím o vyplnění registračního formuláře a zaslání na adresu: Marcela Vaňatková, e-mail: vanatkova@kdpcr.cz / tel.: +420 542 422 329; mob.: +420 602767610; zpět vám zašleme pokyny k úhradě a následně také fakturu.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Mezi prezentujícími budou daňoví poradci, zástupci státní správy, komerční i akademické sféry.

Ing. Jaroslav Beneš

Ing. Jaroslav Beneš

Ředitel a CTO v oddělení Daňového a právního poradenství v Deloitte. Specializuje se na vývoj aplikací a automatizací pro účetní, daňové poradce a právníky.

Jan Blažek

Jan Blažek

předseda představenstva Bankovní identita, a.s. - "Využití BankID jako vzdáleného ověřování a digitálního podpisu ve finančnictví

M.Sc. Lumir Boureanu, MBA

M.Sc. Lumir Boureanu, MBA

ETL Global - Product Group Manager

Martin Cígler

Martin Cígler

Zakladatel společnosti Cígler Software a následně holding Solitea. V poslední době stál u všech významných akvizicí skupiny Solitea a řídí její strategický rozvoj. V holdingu Solitea dnes pracuje jako předseda představenstva a generální ředitel. Od roku 1996 se profesně orientuje převážně na marketing a management.

Tomáš Čech

Tomáš Čech

ARROWS tax & accounting – účetní expert a partner

Ing. Mgr. Eva Horáková

Ing. Mgr. Eva Horáková

Generální finanční ředitelství

Martin Horváth

Martin Horváth

Vedoucí oddělení digitalizace ve společnosti NAKIT - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

Jana Jáčová

Jana Jáčová

UOL Účetnictví, majitelka

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Ing. Robert Jurka, Ph.D.

Master Partner ETL Global, zakladatel a předseda poroty soutěže Daňař & daňová firma roku, člen Komory daňových poradců ČR a externí spolupracovník Katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE.

Marcela Lonková

Marcela Lonková

Zakladatelka firmy This One s.r.o., daňová poradkyně Společnost This One s mottem „Měníme svět účetnictví“ nabízí jedinečný koncept zahrnující precizní účetnictví, inovativní technologie a individuální přístup ke klientům. Jejich cílem je, aby účetnictví fungovalo automaticky, jednoduše a vyladěně. Aby účetní byla poradcem, který využije potenciál účetních výstupů pro maximální fungování jakéhokoliv podnikání.

Ing. Jiří Majer

Ing. Jiří Majer

Daňový poradce, zakladatel společností Accace, Accace A.I. Solutions, Tulip Solutions a SocioRating Institute. Baví ho, když jsou firmy nejenom úspěšné, ale i prospěšné světu kolem nich.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Ladislav Mejzlík absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006–2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen poprvé a v roce 2018 podruhé děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 1993 složil auditorské zkoušky a v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004–2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku.

Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.

Ing. Tomáš Mikolov, Ph.D.

Tomáš je český vědec v oboru umělé inteligence. Roku 2018 obdržel Cenu Neuron za excelenci ve vědě. Svými modely rekurentních neuronových sítí skokově zlepšil statistické modely jazyka a tím i výkonnost strojových překladačů.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Ing. Radek Neužil, LL.M.

Tajemník KDP ČR, zastupuje KDP ČR v Professional Affairs Committee, Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Filip Nikolský

Filip Nikolský

Manager, Oddělení poradenství v oblasti finančního účetnictví, EY. Filip má několikaletou zkušenost z pozice finančního ředitele a v EY se zaměřuje poradenství v oblasti controllingu, reportingu a finančního plánovaní. Pomáhá klientům s nastavováním reportingu a hledáním příležitostí využití nových technologii jako je datová analytika, datové vizualizace anebo automatizace.

Lenka Nováková

Lenka Nováková

Ředitelka pro malé a střední podniky a korporátní zákazníky, Microsoft

Martina Pipíšková

Martina Pipíšková

Managerka, Oddělení poradenství v oblasti finančního účetnictví, EY. Martina se zaměřuje na finanční procesy a technologie. Má rozsáhlé zkušenosti s optimalizaci a centralizací finančních procesů včetně jejich designu a implementace nových technologii jako je RPA a datová analytika.

Jiří Rozvařil

Jiří Rozvařil

Jiří Rozvařil je spoluzakladatelem firem Colognia press, Plantyst a Accace A.I. Solutions. Má rád, když automatizace a informační systémy lidem spíše pomáhají, než překáží.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.

soudce Nejvyššího správního soudu

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, autor podcastu Pro(fi) účetní

MVDr. Milan Vodička

MVDr. Milan Vodička

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, vedoucí Sekce pro informační technologie při Odborném kolegiu KDP ČR

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
anotace příspěvku Jiřího Majera a Jiřího Rozvařila 422KB Stáhnout

Související produkty

Elektronizace správy daní Elektronizace správy daní
350 Kč s DPH
Skladem
Směrnice DAC 6 v přehledech Směrnice DAC 6 v přehledech
249 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem
Zákon o právu na digitální služby. Komentář Zákon o právu na digitální služby. Komentář
790 Kč s DPH
Zbývá 1 ks skladem
Daňový řád. Komentář, 4. vydání Daňový řád. Komentář, 4. vydání
2 090 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem