Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady

s možností stáhnutí e-booku

1 089 vč DPH
skladem

V publikaci najdete úplný text zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů), směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty i nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ve znění pozdějších předpisů, vše ve znění platném k 1. 1. 2018.
Jednotlivá ustanovení uvedených předpisů jsou řazena za sebou tak, aby čtenář měl k dispozici současně se zákonem o DPH i odpovídající znění směrnice a případně i související ustanovení nařízení.

Komentář je doplněn o přehledy judikatury Soudního dvora EU k jednotlivým ustanovením. Tento přehled slouží pouze k základní orientaci v rozsudcích, úplné znění rozsudků lze nalézt na internetových stránkách Soudního dvora EU.

Včetně možnosti stažení e-booku

Autor: Počet stran: 456
Rok vydání: 2018
Vazba: brožovaná
Nakladatel: Účetní portál