Konference VAT FÓRUM 2018 - Praha

Formát události

Neuvedeno

Zhruba 150 mld. EUR ročně chybějící DPH ve veřejných rozpočtech je důvodem snahy evropských politiků najít lépe fungující systém výběru DPH. Návrh publikovaný v dubnu 2016 nazvaný „VAT Action Plan“ navrhuje nové zdanění dodávek zboží mezi členskými státy EU. V říjnu 2017 zveřejnila Evropská Komise konkrétní plány na významnou reformu DPH. První změny by měly být platné již od roku 2019 a zcela nový systém pro dodávky zboží v rámci EU je plánován na rok 2022. VAT fórum pořádané na VŠE v Praze je místem pro diskusi dopadů těchto nových pravidel na podnikatele i daňové správy. Jestli Vás zajímá budoucnost DPH, přihlaste se na tuto konferenci! 

 

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

  • Úniky na DPH a opatření proti nim - odhady mezery DPH v EU a v ČR, opatření proti podvodům na DPH zavedené v ČR a dalších státech EU (specifický reverse charge, kontrolní hlášení, ručení za daň),
  • VAT Action Plan - nová pravidla pro zdanění dodávek zboží v EU, pravidla pro rychlé zlepšení situace (certifikovaná osoba atd.), dopad na podnikatele a daňové správy, výběr daně přes „One Stop Shop“,
  • Alternativní scénáře pro definitivní systém DPH - všeobecný reverse charge, metoda dělených plateb, on-line fakturace a vykazování.

Podrobnosti ke konferenci