Nabídka školení a kurzů

Konference VAT FÓRUM 2018

Zhruba 150 mld. EUR ročně chybějící DPH ve veřejných rozpočtech je důvodem snahy evropských politiků najít lépe fungující systém výběru DPH. Návrh publikovaný v dubnu 2016 nazvaný „VAT Action Plan“ navrhuje nové zdanění dodávek zboží mezi členskými státy EU. V říjnu 2017 zveřejnila Evropská Komise konkrétní plány na významnou reformu DPH. První změny by měly být platné již od roku 2019 a zcela nový systém pro dodávky zboží v rámci EU je plánován na rok 2022. VAT fórum pořádané na VŠE v Praze je místem pro diskusi dopadů těchto nových pravidel na podnikatele i daňové správy. Jestli Vás zajímá budoucnost DPH, přihlaste se na tuto konferenci! 

 

Obsahová náplň

  • Úniky na DPH a opatření proti nim - odhady mezery DPH v EU a v ČR, opatření proti podvodům na DPH zavedené v ČR a dalších státech EU (specifický reverse charge, kontrolní hlášení, ručení za daň),
  • VAT Action Plan - nová pravidla pro zdanění dodávek zboží v EU, pravidla pro rychlé zlepšení situace (certifikovaná osoba atd.), dopad na podnikatele a daňové správy, výběr daně přes „One Stop Shop“,
  • Alternativní scénáře pro definitivní systém DPH - všeobecný reverse charge, metoda dělených plateb, on-line fakturace a vykazování.

Podrobnosti ke konferenci

Organizační pokyny

Studentům magisterského a bakalářského studia v oboru daní a účetnictví v počtu 30 účastníků uhradí účast na konferenci společnost Ernst & Young. Studenti se na prezenci prokáží platným průkazem studenta. Kapacita sponzorovaných míst pro studenty je zaplněna. Studenti se však stále mohou přihlašovat za zvýhodněnou cenu.

V ceně účastnického poplatku jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu celého dne. Studentský vstup se nevztahuje na oběd. Ubytování součástí ceny není a účastníci si ho zajišťují individuálně.

Partneři

Spolupracující instituce
         

Komerční partner

 

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

Ing. Ondřej Fasora, Ph.D.

ředitel odboru nepřímých daní Ministerstva financí ČR, přičemž do gesce odboru patří zejména oblast DPH, spotřebních daní a energetických daní

Caroline Heber

Caroline Heber

Max Planck Institut daňového práva a veřejných financí v Mnichově

Stanislav Kryl

Stanislav Kryl

daňový poradce, vedoucí Sekce daň z přidané hodnoty při Odborném kolegiu KDP ČR

Blanka Mattauschová

Blanka Mattauschová

Generální finanční ředitelství

Luděk Niedermayer

Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu, bankovní a ekonomický expert

Grzegorz  Poniatowski

Grzegorz Poniatowski

Ředitel "Fiscal Policy Studies at CASE" a asistent profesor na Warsaw School of Economics.

Petra Pospíšilová

Petra Pospíšilová

Prezidentka KDP ČR, daňová poradkyně ve společnosti ČSOB, a.s.

Maria Elena  Scoppio

Maria Elena Scoppio

Vedoucí "Unit for VAT in the Directorate-General for Taxation and Customs Union" při Evropské komisi.

Karoline  Spies

Karoline Spies

Institute for Austrian and International Tax Law at WU (Vienna University of Economics and Business)

Ing. Petr Toman

Ing. Petr Toman

daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, člen Sekce daně z přidané hodnoty a člen Sekce pro otázky profese daňového poradce při Odborném kolegiu KDP ČR

Johan  van der Paal

Johan van der Paal

Partner Deloitte v oblasti nepřímých daní, profesor na univerzitě v Ghentu.

Hana Zídková

Hana Zídková

Katedra veřejných financí FFÚ Vysoké školy ekonomické v Praze, daňová poradkyně, členka Sekce daň z přidané hodnoty při Odborném kolegiu KDP ČR, zkušební komisařka garantující daňovou část profesní zkoušky auditora.

Pavlína Žáková

Pavlína Žáková

Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha