Mgr. Marcela Vaňatková
vanatkova@kdpcr.cz +420 542 422 329

Nový zákon o účetnictví z první ruky - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Konference

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Prezentace a diskuse k novému zákonu o účetnictví – společná konference Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR.

    

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

 9:00 – 10:00

 Prezence účastníků

 10:00 – 10:15

Úvodní slovo – zástupci pořádajících organizací
Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka SÚ ČR
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

10:15 – 12.00

Úvodní přednáška k zákonu o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, PhD., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR

Moderátorka: Mgr. Ing. Magdalena Králová                     

 12:00  – 13:00

Přestávka na oběd

 13:00  – 14:30

Klíčová témata zákona o účetnictví
Zejména koncepční rámec účetního výkaznictví, oceňování, leasing, funkční měna, průnik IFRS, transformace na daňový základ

Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR a místopředseda metodické rady SÚ ČR

Panelisté:

 • JUDr. Ing. Stanislav Kouba, PhD., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR
 • Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
 • Ing. Viera Kučerová, globální ředitelka pro zaměstnanost a obchod ACCA
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
 • RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR

 14:30  – 15:00

Přestávka na kávu

 15:00  – 16:00

Neziskové organizace v kontextu zákona o účetnictví
Moderátor:  Ing. Pavel Lampa, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR

Panelisté:

 • Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce Neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
 • Ing. Simona Pacáková, členka Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních ČR, členka Sekce Neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
 • RNDr. Petr Beránek, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR
 • Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru účetnictví MF ČR

16:00 – 17:00

Digitalizace účetnictví
Moderátor: Ing. Libor Vašek, Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Panelisté:

 • MVDr. Milan Vodička, člen Prezidia KDP ČR
 • Robert Soudný, CEO wflow.com
 • Ing. Tomáš Slavík, jednatel ve firmě SLUTO s.r.o.
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR

17:00

Závěrečné slovo

Partneři: 
 

Fotografie kurzu

Pro koho je kurz určen

Konference je určena pro daňové poradce a účetní a jejich spolupracovníky a širokou veřejnost, která se aktivně zajímá o problematiku zdaňování a účetnictví.

Organizační pokyny

Konference se koná v kongresovém sále hotelu DUO Praha, Teplická 492. V průběhu akce bude zajištěno drobné občerstvení a oběd pro všechny účastníky

Související produkty