Mgr. Marcela Vaňatková
vanatkova@kdpcr.cz +420 542 422 329

Nový zákon o účetnictví z první ruky - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Konference

Téma

Daně

Účetnictví

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Prezentace a diskuse k novému zákonu o účetnictví – společná konference Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR.

    

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Obsahová náplň

 9:00 – 10:00

Prezence účastníků

 10:00 – 10:15

Úvodní slovo – zástupci pořádajících organizací
Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka SÚ ČR
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR

10:15 – 12.00

Úvodní přednáška k zákonu o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, PhD., vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR

Moderátorka: Mgr. Ing. Magdalena Králová                     

 12:00  – 13:00

Přestávka na oběd

 13:00  – 14:30

Klíčová témata zákona o účetnictví / I. část

 • Základní cíle a principy zákona (koncepční rámec)
 • Oceňování v účetnictví – prvotní a následné
 • Nová podoba účetních výkazů
 • První období vykazování dle nového zákona o účetnictví u prvků, které se budou vykazovat jinak
 • Nová úprava zákona o daních z příjmů
 • Daňová hodnota

Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR a místopředseda metodické rady SÚ ČR

Panelisté:

 • Ing. Jan Blecha, ředitel odboru Daně a cla MF ČR
 • Mgr. Simona Hornochová, generální ředitelka GFŘ
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF ČR
 • Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
 • ​Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR 

 14:30  – 15:00

Přestávka na kávu

 15:00  – 16:00

Klíčová témata zákona o účetnictví / II. část

Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR

 • IFRS – povinná a dobrovolná aplikace a daňové dopady
 • Funkční měna – nově a první zkušenosti
 • Leasingy/nájmy
 • Co jiného přinese doprovodný zákon

Panelisté:

 • Ing. Jan Blecha, ředitel odboru Daně a cla, Ministerstvo financí
 • Ing. Josef Medek, Specializovaný finanční úřad,
 • doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
 • Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
 • Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
 • Ing. Libor Vašek, Ph.D., člen katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

 16:00  – 17:00

Neziskové organizace v kontextu zákona o účetnictví
Moderátor:  Ing. Pavel Lampa, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR

Panelisté:

 • Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce Neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
 • RNDr. Petr Beránek, člen sekce Neziskových organizací KDP ČR při Odborném kolegiu KDP ČR
 • Ing. Romana Orlová, Vedoucí oddělení - Oddělení daně z příjmů právnických osob. Finanční úřad Vysočina
 • Ing. Simona Pacáková, členka Metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních ČR, členka Sekce Neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
 • Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru účetnictví MF ČR

17:00

Závěrečné slovo

Partneři

 

Fotografie kurzu

Pro koho je kurz určen

Konference je určena pro daňové poradce a účetní a jejich spolupracovníky a širokou veřejnost, která se aktivně zajímá o problematiku zdaňování a účetnictví.

Přednášející

Ing. Jaromír Adamec

(DP #1445)

Daňový poradce, vedoucí Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, auditor.

RNDr. Petr Beránek

(DP #803)

Daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, učitel na VŠ – Institut Franka Dysona.

Ing. Jan Blecha

Ministerstvo financí, ředitel odboru Daně z příjmů, sekce Daně a cla MF ČR

Mgr. Simona Hornochová

Generální ředitelka Generálního finančního ředitelství, bývalá náměstkyně ministra financí, která vedla projekt Elektronické evidence tržeb.

JUDr. Ing. Stanislav Kouba, Ph.D.

Vrchní ředitel sekce 05 Daně a cla MF ČR

Mgr. Ing. Magdalena Králová

(DP #3627)

Prezidentka Svazu účetních České republiky, certifikovaná účetní ve stupni „účetní expert“ a daňová poradkyně, jednatelka účetní a daňové kanceláře MK ekonomika s.r.o.

Ing. Pavel Lampa

(DP #564)

Daňový poradce, člen Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR.

Ing. Josef Medek

Specializovaný finanční úřad, vedoucí Oddělení metodiky daní z příjmů na

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

absolvovent VŠE v Praze, kde pracoval v letech 2006 – 2014 jako vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, v letech 2014 – 2018 byl dvakrát zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a od roku 2022 je proděkanem fakulty. Od roku 1993 je statutárním auditorem Komory auditorů ČR a v letech 2010 – 2014 byl dvakrát zvolen jejím prvním viceprezidentem, v roce 2022 jejím prezidentem. Zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě. Je členem European Accounting Association a American Accounting Association. Odborně se specializuje na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je dlouholetým členem poradní skupiny Ministerstva financí ČR pro účetnictví a podílel se na přípravě nového zákona o účetnictví. Rovněž je členem a předsedou výborů pro audit, pracuje v redakčních radách odborných časopisů a je členem vědeckých rad vysokých škol.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

(DP #3261)

Daňový poradce, člen Prezidia KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR. Je zástupcem vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Ing. Romana Orlová

Vedoucí oddělení - Oddělení daně z příjmů právnických osob. Finanční úřad Vysočina

Ing. Simona Pacáková

(DP #439)

Daňová poradkyně, auditorka, členka Sekce neziskové organizace při Odborném kolegiu KDP ČR, soudní znalkyně v oboru ekonomika, lektorka profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní. Dále působí jako místopředsedkyně Metodické rady SÚ ČR pro podnikatele, členka Metodické rady SÚ ČR pro neziskové organizace, členka Komory certifikovaných účetních, zástupce SÚ ČR v Národní účetní radě., Věnuje se také publikační a lektorské činnosti.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ředitel odboru účetnictví MF ČR, auditor. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

Ing. Petra Pospíšilová

(DP #2309)

Prezidentka KDP ČR, ředitelka Útvaru daní ČSOB, a.s.

Ing. Zdeněk Urban

(DP #00320)

Daňový poradce, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR, auditor, soudní znalec ekonomika, účetnictví.

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, zástupce Fakulty v Národní účetní radě, poradce v oblasti IFRS a konsolidací, autor podcastu Pro(fi) účetní

Organizační pokyny

Konference se koná v kongresovém sále hotelu DUO Praha, Teplická 492. V průběhu akce bude zajištěno drobné občerstvení a oběd pro všechny účastníky

Související produkty