Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

12. ročník odborného semináře Národní účetní rady

 

                                                                                     

 

Dovolujeme si Vás pozvat již na 12. ročník tradičního odborného semináře pořádaného Národní účetní radou. Hlavním tématem letošního semináře bude upozornění na novinky a na časté chyby v účetnictví a zároveň doporučení, jak správně postupovat při řešení vybraných problémů v účetnictví, auditu a daních. Stejně jako i v minulých letech budou představeny nové interpretace účetních předpisů připravené Národní účetní radou v uplynulém roce.

Seminář se koná v pátek 3. prosince 2021 v době od 9:00 do 16:00 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, kde se můžete účastnit prezenčně. Ze semináře bude zajištěn live stream pro zájemce o online účast. Formu Vaší účasti si prosím zvolte v nabízených termínech níže.

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro účetní, auditory, daňové poradce, finanční ředitele, zaměstnance Finanční správy, studenty vysokých škol a další odbornou veřejnost. Účast na semináři se daňovým poradcům, auditorům a certifikovaným účetním započítává do plnění kontinuálního profesního vzdělávání ve výši 6 hodin.

Obsahová náplň

Program

  800 - 900

Prezence

Přednášející

  900 - 915

 Zahájení semináře NÚR

  Ing. Petra Pospíšilová
  prezidentka KDP ČR a úřadující předsedkyně NÚR

  915 - 1000

 Novinky v daních a účetnictví

  Ing. Mgr. Stanislav Kouba, Ph.D.
  náměstek ministryně financí pro daně a cla

  1000 - 1030

 

 Evidence skutečných majitelů – nové povinnosti (i sankce) jak pro auditory, daňové poradce a účetní tak i jejich klienty

 

  JUDr. Petr Čech, Ph.D. LL.M.
  odborný asistent na katedře obchodního práva  Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie

 1030 - 1100

Přestávka

 

 Jak se vyvarovat chyb

 1100 - 1130

 Jak předcházet podvodům v účetnictví

  doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
  děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

 1130 - 1200

 Bilanční testy pro výplatu vlastního kapitálu dle zákona o obchodních korporacích

 doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze,
členka prezidia KDP ČR, partner TPA

 1200 - 1230

 Využitelnost výstupů vnitropodnikového účetnictví do daní a finančního účetnictví

  Ing. Zdeněk Urban
 vedoucí Sekce účetnictví KDP ČR

 1230 - 1400

Oběd

 

 Nové interpretace Národní účetní rady

 1400 - 1430

 Goodwill nebo oceňovací rozdíl k nabytému majetku?

 Ing. Alice Šrámková
 Komora certifikovaných účetních

 1430 - 1500

 Přijaté zálohy v cizí měně

 Ing. Libor Vašek, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, předseda Komory certifikovaných účetních

 1500 - 1530

 Zahajovací rozvaha

 Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
 katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze, první
viceprezident KA ČR

 1530 - 1600

 Diskuse

 1600

Závěr semináře

 

Organizační pokyny

Seminář se koná v pátek 3. prosince 2021 v době od 900 do 1600 hodin ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4.

Při přihlašování můžete volit mezi prezenční účastí nebo účastí online. Prezenční účast je možno převést na online účast do 30. 11. 2021.

Přihlašování je možné pouze online prostřednictvím přihlášení na termín níže.
Zástupci Finanční správy se mohou hlásit za zvýhodněnou cenu jen prostřednictvím svého zaměstnavatele a mohou volit mezi prezenční a online účastí. 
Studenti se při prezenci prokáží platným průkazem studenta nebo platným potvrzením o studiu. Zvýhodněná cena pro studenty platí pouze pro prezenční účast.

Účastnický poplatek zahrnuje školící den, podkladové materiály. Pro prezenční účastníky bude v rámci ceny semináře zajištěno občerstvení a oběd. Účastnický poplatek nelze nijak krátit a bude možné jej uhradit na základě výzvy k úhradě, která vám bude zaslána e-mailem po dokončení objednávky. Daňový doklad obdržíte po zaplacení. Podmínkou zařazení na seminář je uhrazení zálohové platby. Neuhrazené objednávky po splatnosti budou stornovány a uvolněná místa nabídnuta dalším zájemcům v pořadí. V případě neúčasti na semináři bez včasné písemné omluvy (viz storno podmínky) se účastnický poplatek nevrací. Studentům nebude hrazen oběd.

Účastnický poplatek
 Pro daňové poradce, auditory, účetní a odbornou veřejnost při včasné registraci  2 662 Kč včetně DPH
 - při registraci po 13. 11. 2021  3 146 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  3 630 Kč včetně DPH
   
 Pro zaměstnance Finanční správy při včasné registraci  2 178 Kč včetně DPH
 - při registraci po 13. 11. 2021  2 420 Kč včetně DPH
   
 Pro studenty VŠ (omezený počet zvýhodněných míst)  363 Kč včetně DPH
 - při platbě v hotovosti na prezenci  726 Kč včetně DPH

Prezenční účastníci semináře musí splňovat protiepidemická opatření platná v době konání semináře. Počet prezenčních účastníků semináře je dán nejen kapacitou Vencovského auly, ale rovněž případnými protiepidemickými omezeními. Při zhoršené epidemiologické situaci, znemožňující konání semináře prezenčně, budou všichni prezenčně přihlášení účastníci automaticky převedeni na online účast.

Storno podmínky
Bezplatné storno na základě písemné omluvy přijímáme nejpozději do 26. 11. 2021. Pozdější storno nemůže být přijato a objednateli bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny semináře.

Při přihlašování, prosím, napište do poznámky zda se hlásíte jako daňový poradce, auditor, účetní, nebo jako odborná veřejnost. Je možné zvolit i více profesí (např. DP + A). Studenti a zaměstnanci Finanční správy svoji profesi uvádět nemusí.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Nadace Jedličkova ústavu 1MB Stáhnout
Seminář_NUR_2021_Čech_Petr 1021KB Stáhnout
Seminář_NÚR_2021_Skálová_Jana 1MB Stáhnout
Seminář_NÚR_2021_Šrámkova_Alice 1MB Stáhnout
NÚR_2021_prezentace _Kouba_Stanislav_V20211202.pptx 2MB Stáhnout
NÚR_2021_prezentace _Mejzlík_Ladislav 2MB Stáhnout
NÚR_2021_prezentace _Vasek_Libor 2MB Stáhnout
NUR_2021_prezentace_Urban_Zdeněk 1MB Stáhnout
NÚR_2021_prezentace _Pelák_Jiří 2MB Stáhnout

Doporučené publikace