Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Publikováno 05.03.2020

V rámci připomínkové řízení jsme z Ministerstva práce a sociálních věci obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladatel (MPSV) materiál popisuje jako: „Transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (Text s významem pro EHP)“

Připomínky, které Komora ve věci uplatnila, nalezenete v příloze. Zpracovaly a připomínky zaslaly: Ing. Ditta Hlaváčková, MBA, daňová poradkyně č. 3125, Ing. Lucie Wadurová, LL.M., vedoucí Sekce DPFO.

Tyto připomínky naleznete níže v příloze.

Připomínkovaný materiál potom ve veKlepu.

Název souboru Velikost
Připomínky KDP ČR 172KB Stáhnout