Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2023/2025
Mgr. Lucie Balážová
balazova@kdpcr.cz +420 603 501 311

Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2023/2025 - on-line

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

                                                                                           

Komora daňových poradců ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou stále snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců. Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů (resp. 36 půldnů) v průběhu dvou let. Pro online formát jsou původně celodenní přednášky rozloženy do dvou dnů, aby nebylo jejich sledování tak náročné. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování - na právě skončeném běhu osvědčení obdrželo11 úspěšných absolventů.

V roce 2023 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců otevírá.

Cyklus proběhne on-line formou studia přes platformu Webmeeting.

Termíny - on-line:

310205
25. 9. 2023 ‑ 30. 6. 2025
14/100
 • Běžná cena 33 880 Kč
Přihlásit se na termín

Obsahová náplň

 Teorie práva

 • Úvod do právní problematiky 

 Občanské právo

 • Obecná část Občanského zákoníku 
 • Občanský soudní řád 
 • Insolvenční právo a exekuce 
 • Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) 

 Obchodní právo

 • Smluvní obchodní vztahy 
 • Obchodní korporace 
 • Obchodní soudnictví 

 Správní a finanční právo

 • Teorie správního práva, vybrané kapitoly z práva hmotného, Správní řád 
 • Správní soudnictví 
 • Daňový řád v judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu 

 Pracovní právo

 • Zákoník práce 

 Trestní právo

 • Trestné právo hmotné a procesní ve vztahu k daňovému poradenství 

 Mezinárodní a evropské právo 

 • Právo EU – úvod do problematiky 
 • Právo EU se zaměřením na problematiku daní 
 
 
Rozvrh přednášek podzimního semestru
 

Přednášky proběhnou výhradně on-line formou. Témata jsou rozdělena na dva kratší časové bloky ve dvou dnech. Závazné potvrzení termínu a času konkrétní přednášky dostanou účastníci vždy samostatně před jednotlivými přednáškami včetně linku pro připojení se k on-line přenosu.

On-line
přednášky začínají vždy od 9:00 hod. do 13:00 hod.

25. 09. 2023 - přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
26. 09. 2023 - přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
06. 10. 2023 - přednáší JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.; téma: Obecná část Občanského zákoníku
13. 10. 2023 - přednáší JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.; téma: Obecná část Občanského zákoníku
30. 10. 2023 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D.; téma: Obchodní korporace
31. 10. 2023 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D.; téma: Obchodní korporace
24. 11. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
29. 11. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
14. 12. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část

Přílohy

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen daňovým poradcům, jejich asistentům, právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Harmonogram

Termíny:

1

Pondělí 25. 9. 2023 09:00 ‑ 13:00

Teorie práva

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

2

Úterý 26. 9. 2023 09:00 ‑ 13:00

Teorie práva

prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

3

Pátek 6. 10. 2023 09:00 ‑ 13:00

Obecná část Občanského zákoníku

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

4

Pátek 13. 10. 2023 09:00 ‑ 13:00

Obecná část Občanského zákoníku

JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.

5

Pondělí 30. 10. 2023 09:00 ‑ 13:00

Obchodní korporace

JUDr. Michala Špačková, Ph.D.

6

Úterý 31. 10. 2023 09:00 ‑ 13:00

Obchodní korporace

JUDr. Michala Špačková, Ph.D.

7

Pátek 24. 11. 2023 09:00 ‑ 13:00

Absolutní a relativní majetková práva – první část

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

8

Středa 29. 11. 2023 09:00 ‑ 13:00

Absolutní a relativní majetková práva – první část

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

9

Čtvrtek 14. 12. 2023 09:00 ‑ 13:00

Absolutní a relativní majetková práva – druhá část

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Organizační pokyny

Cena:
27 830 Kč vč. DPH pro DP a asistenty DP, evidované v seznamu KDP ČR
33 880 Kč vč. DPH pro ostatní účastníky

Komora v roce 2023, při příležitosti 30 letého výročí, podpoří své členy 30 % slevou ze vzdělávacích akcí.

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů (resp. 36 půldnů) v průběhu dvou let. V jednom semestru se koná 4 až 5 tematicky zaměřených seminářů. On-line semináře jsou stanoveny individuálně podle zvoleného rozvrhu lektorů v rozsahu dvou půldenních přednášek. Termíny jednotlivých seminářů a formy přednášky jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Přednášky nebudou zaznamenávány, tzn. nebude možné si je znovu poslechnout.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem výzvu k úhradě. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na výzvě. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání pro poradenství je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny a podkladové studijní materiály, které účastníci obdrží mailem na závaznou kontaktní e-mailovou adresu.

Osvědčení o absolvování

Všichni účastníci Právního vzdělávání mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Komora daňových poradců ČR. Podmínkou je  80% účast na přednáškách.

Související produkty