Mgr. Lucie Fabová (Balážová)
fabova@kdpcr.cz +420 603 501 311

Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2023/2025 - on-line

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Právo

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

                                                                                           

Komora daňových poradců ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou stále snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců. Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů (resp. 36 půldnů) v průběhu dvou let. Pro online formát jsou původně celodenní přednášky rozloženy do dvou dnů, aby nebylo jejich sledování tak náročné. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování.

V roce 2023 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců otevírá.

Cyklus proběhne on-line formou studia přes platformu Webmeeting.

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

 Teorie práva

   - Úvod do právní problematiky 

 Občanské právo

   - Obecná část Občanského zákoníku 
   - Občanský soudní řád 
   - Insolvenční právo a exekuce 
   - Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) 

 Obchodní právo

   - Smluvní obchodní vztahy 
   - Obchodní korporace 
   - Obchodní soudnictví 

 Správní a finanční právo

   - Teorie správního práva, vybrané kapitoly z práva hmotného, Správní řád 
   - Správní soudnictví 
   - Daňový řád v judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu 

 Pracovní právo

   - Zákoník práce 

 Trestní právo

   - Trestné právo hmotné a procesní ve vztahu k daňovému poradenství 

 Mezinárodní a evropské právo 

   - Právo EU – úvod do problematiky 
   - Právo EU se zaměřením na problematiku daní 

 
 
Rozvrhy přednášek
 

Přednášky proběhnou výhradně on-line formou. Témata jsou většinou rozdělena na dva kratší časové bloky ve dvou dnech. Závazné potvrzení termínu a času konkrétní přednášky dostanou účastníci vždy samostatně před jednotlivými přednáškami včetně linku pro připojení se k on-line přenosu.

On-line
přednášky začínají vždy od 9:00 hod.

PODZIMNÍ SEMESTR 2023

25. 09. 2023 - přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
26. 09. 2023 - přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
06. 10. 2023 - přednáší JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.; téma: Obecná část Občanského zákoníku
13. 10. 2023 - přednáší JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.; téma: Obecná část Občanského zákoníku

30. 10. 2023 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D.; téma: Obchodní korporace
31. 10. 2023 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D.; téma: Obchodní korporace

24. 11. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
29. 11. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část

14. 12. 2023 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část

JARNÍ SEMESTR 2024

16. 2. 2024 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část (9:00 - 16:30 hod.) 

  8. 3. 2024
 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Občanský soudní řád (9:00 - 16:30 hod.)
                                        JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D.

12. 4. 2024 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Obchodní soudnictví (9:00 - 12:30 hod.)
                                        JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D.

19. 4. 2024 - přednáší JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. téma: Obchodní soudnictví (10:00 - 13:30 hod.)
                                        JUDr. Anna Zemandlová, Ph.D.

  3. 5. 2024 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D., téma: Obchodní právo (9:00 - 12:30 hod.)

10. 5. 2024
 - přednáší JUDr. Michala Špačková, Ph.D., téma: Obchodní právo (9:00 - 12:30 hod.)

Přílohy

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen daňovým poradcům, jejich asistentům, právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Organizační pokyny

Cena:
27 830 Kč vč. DPH pro DP a asistenty DP, evidované v seznamu KDP ČR
33 880 Kč vč. DPH pro ostatní účastníky

Komora v roce 2023, při příležitosti 30 letého výročí, podpoří své členy 30 % slevou ze vzdělávacích akcí.

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů (resp. 36 půldnů) v průběhu dvou let. V jednom semestru se koná 4 až 5 tematicky zaměřených seminářů. On-line semináře jsou stanoveny individuálně podle zvoleného rozvrhu lektorů v rozsahu dvou půldenních přednášek. Termíny jednotlivých seminářů a formy přednášky jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Přednášky nebudou zaznamenávány, tzn. nebude možné si je znovu poslechnout.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem výzvu k úhradě. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na výzvě. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání pro poradenství je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny a podkladové studijní materiály, které účastníci obdrží mailem na závaznou kontaktní e-mailovou adresu.

Osvědčení o absolvování

Všichni účastníci kurzu mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Komora daňových poradců ČR. Podmínkou je  80% účast na přednáškách.

Související produkty