Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Balážová
E-mail: balazova@kdpcr.cz
Tel.: 603501311

Právní vzdělávání pro poradenství Brno 2023/2025

                                                                                           

Komora daňových poradců ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity pořádá další běh dlouhodobého vzdělávacího programu Právní vzdělávání pro poradenství. Cílem je doplnit posluchačům základy teoretického právního vzdělání a rozšířit jim právní znalosti využitelné v jejich praxi.

Jedná se o vysoce pozitivně hodnocený vzdělávací cyklus, kde se Komora společně s Právnickou fakultou stále snaží obsah přednášek co nejlépe přizpůsobit potřebám daňových poradců. Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let. Pro online formát jsou původně celodenní přednášky rozloženy do dvou dnů, aby nebylo jejich sledování tak náročné. Každý účastník má možnost v závěru kurzu obdržet osvědčení o absolvování - na právě skončeném běhu osvědčení obdrželo11 úspěšných absolventů.

V roce 2023 bude tento cyklus Právního vzdělávání pro poradenství jediný, který Komora daňových poradců otevírá.

Cyklus proběhne on-line formou studia přes platformu Webmeeting.

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen daňovým poradcům, jejich asistentům, právnickým osobám vykonávajícím daňové poradenství a další odborné veřejnosti.

Obsahová náplň

Obsahová náplň celého cyklu

 Teorie práva

 • Úvod do právní problematiky 

 Občanské právo

 • Obecná část Občanského zákoníku 
 • Občanský soudní řád 
 • Insolvenční právo a exekuce 
 • Absolutní a relativní majetková práva (zejména vlastnická práva a závazky) 

 Obchodní právo

 • Smluvní obchodní vztahy 
 • Obchodní korporace 
 • Obchodní soudnictví 

 Správní a finanční právo

 • Teorie správního práva, vybrané kapitoly z práva hmotného, Správní řád 
 • Správní soudnictví 
 • Daňový řád v judikatuře Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu 

 Pracovní právo

 • Zákoník práce 

 Trestní právo

 • Trestné právo hmotné a procesní ve vztahu k daňovému poradenství 

 Mezinárodní a evropské právo 

 • Právo EU – úvod do problematiky 
 • Právo EU se zaměřením na problematiku daní 
 
 
Rozvrh přednášek podzimního semestru
 
Přednášky proběhnou výhradně on-line formou. Témata jsou rozdělena na dva kratší časové bloky ve dvou dnech. Závazné potvrzení termínu a času konkrétní přednášky dostanou účastníci vždy samostatně před jednotlivými přednáškami včetně linku pro připojení se k on-line přenosu.
 
On-line
 
přednášky začínají vždy od 9:00 hod. do 13:00 hod.
 • 25. 09. 2023 přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
 • 26. 09. 2023 přednáší prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.; téma: Teorie práva
 • téma: Obecná část Občanského zákoníku
 • téma: Obecná část Občanského zákoníku
 • téma: Obchodní korporace
 • téma: Obchodní korporace
 • téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
 • téma: Absolutní a relativní majetková práva – první část
 • téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část
 • téma: Absolutní a relativní majetková práva – druhá část

Přednášky pro podzimní a další semestry budou postupně upřesněny.
 

Organizační pokyny

Cena:
27 830 Kč vč. DPH pro DP a asistenty DP, evidované v seznamu KDP ČR
33 880 Kč vč. DPH pro ostatní účastníky

Komora v roce 2023, při příležitosti 30 letého výročí, podpoří své členy 30 % slevou ze vzdělávacích akcí.

Vzdělávání je rozvrženo do 18 seminárních dnů v průběhu dvou let. V jednom semestru se koná 4 až 5 tematicky zaměřených seminářů. On-line semináře jsou stanoveny individuálně podle zvoleného rozvrhu lektorů v rozsahu dvou půldenních přednášek. Termíny jednotlivých seminářů a formy přednášky jsou účastníkům zveřejněny vždy bezprostředně před konkrétním semestrem.

Přednášky nebudou zaznamenávány, tzn. nebude možné si je znovu poslechnout.

Po vytvoření rezervace a následném odeslání objednávky, obdržíte e-mailem výzvu k úhradě. Daňový doklad obdržíte po zaplacení školného na účet KDP ČR uvedený na výzvě. Podmínkou zařazení na Právní vzdělávání pro poradenství je uhrazení zálohové platby. Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny a podkladové studijní materiály, které účastníci obdrží mailem na závaznou kontaktní e-mailovou adresu.

Osvědčení o absolvování

Všichni účastníci Právního vzdělávání mají možnost získat osvědčení o absolvování právního vzdělávání, které vydá Komora daňových poradců ČR. Podmínkou je  80% účast na přednáškách.
 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310205 25. 09. 2023 ‑ 30. 06. 2025(Po‑Po) 2023-09-25T00:00:00+02:00 2025-06-30T00:00:00+02:00 On-line 53 přihlásit na termín

Související produkty

Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 3. vydání
3 190 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
1 390 Kč s DPH
Skladem
Živnostenský zákon Živnostenský zákon
465 Kč s DPH
Zbývá 2 ks skladem
Trestní právo daňové. 2. vydání Trestní právo daňové. 2. vydání
720 Kč s DPH
Skladem
Akciové společnosti Akciové společnosti
1 490 Kč s DPH
Zbývá 5 ks skladem
Zákon o evidenci skutečných majitelů Zákon o evidenci skutečných majitelů
1 100 Kč s DPH
Skladem