Novinky a daňová zvýhodnění pro příští rok. Ušetřit mohou startupy i další podnikatelé

Publikováno 31.12.2022
Autor: Ing. Bc. Jiří Nesrovnal

Do nového roku vstoupíme s některými změnami v daňové legislativě, které budou mít dopad i na malé firmy a drobné podnikatele. Už nyní však existují pro tyto skupiny mnohá zvýhodnění, o nichž však ne každý ví. Společně s Jiřím Nesrovnalem z Komory daňových poradců si proto pojďme zrekapitulovat, co mohou (nejen) startupy ve svém podnikání v novém roce využít.

Slevy na pojistném pro částečné úvazky

Spousta začínajících firem například nepotřebuje pro některé pozice otevírat plné úvazky a spokojí se s těmi částečnými, na něž se nově budou vztahovat určité slevy. „Od února pro ně bude platit sleva na pojistném ve výši pěti procent. A bude to rozděleno do pěti skupin ,“ upozornil pro SJ News Jiří Nesrovnal.

Sleva se však bude vztahovat jen na mzdy do výše 1,5 násobku výše průměrného platu a bude určena pouze pro vybrané skupiny pracovníků. Například bude platit pro všechny zaměstnance nad 55 let, rodiče pečující o dítě do deseti let a studenty podle zákona o důchodovém pojištění, tj. osoby, které se studiem soustavně připravují na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Výhoda platí též pro ty, kteří v předchozím roce prošli rekvalifikací či mají zdravotní postižení. U větších než částečných úvazků se bude sleva vztahovat pouze na pracovníky do 21 let.

Paušální daň

Velkou změnou projde od příštího roku paušální daň, kterou před koncem roku schválil Senát a podepsal prezident. „ Týká se to fyzických osob. Strop pro paušální daň bude roční příjem ve výši dvou milionů korun místo jednoho ,“ uvádí Nesrovnal.

Dříve byla paušální daň v jednom pásmu. „ Teď jsou tam tři pásma rozdělená podle toho, kolik mám příjmů. A podle jednotlivých činností je to rozděleno na různé paušální výdaje ,“ vysvětluje daňový odborník.

Rychlejší odpočty

Ještě v příštím roce budou platit též – stejně jako v tom letošním – rychlejší daňové odpočty pro některé majetkové položky v účetnictví. „ Nový majetek v první odpisové skupině se odepíše za dvanáct měsíců. Jde například o elektroniku včetně počítačů. A nový majetek ve druhé skupině se odepíše za 24 měsíců – v té jsou auta, která by se jinak odepisovala pět let ,“ uvádí Nesrovnal.

Výzkum a vývoj

Česká daňová legislativa nezná pojem startup. Přesto se některá pravidla ve větší míře právě startupů týkají a stojí za připomenutí. Jde například o daňové odpočty na výzkum a vývoj. Tyto činnosti mají právě inovativní firmy často v popisu práce. „ Existuje pro ně odčitatelná položka pro výzkum a vývoj. Ekonomicky to znamená, že náklady, které to obnáší, se můžou za stanovených podmínek uplatňovat dvakrát. Souvisí s tím ale poměrně přísná administrativa ,“ vysvětluje odborník. Startupy i další firmy například musí mít projekt výzkumu a vývoje, jehož začátek oznámí úřadům. Pochopitelně se vede i evidence nákladů.


Zdroj: sj.news, 31. 12. 2022 09:03