• Informace
 • Soutěž diplomových prací 2018

Soutěž diplomových prací 2018

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 1. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou!

aneb DESET TISÍC ZA DIPLOMKU!

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce

 • téma související se zdaněním  
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta (na email kdp@kdpcr.cz)
 • zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4 (na email kdp@kdpcr.cz)
 
Hodnoticí kritéria
 • míra dopadu na daňové prostředí 
 • vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci 
 • využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
 • mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:

 • do 15.6.2018 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta do kanceláře Komory na email: veselkova@kdpcr.cz
 • 07 - 08/2018 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR a kanceláře Komory
 • 09/2018 oznámení výsledků soutěžícím

Ocenění studenta bude probíhat osobně na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců v období září/říjen 2018. 

Ceny pro vítěze:

 • finanční odměna až do výše 10 tis. Kč
 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu KDP ČR
 • nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích

Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze

Název souboru Velikost
Soutěž diplomových prací 2018 - leták.pdf 2MB Stáhnout