Soutěž diplomových prací 2018

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje 1. ročník soutěže diplomových prací zabývajících se daňovou problematikou!

aneb DESET TISÍC ZA DIPLOMKU!

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přihlášení diplomové práce

 • téma související se zdaněním  
 • zaslání diplomové práce v elektronické podobě včetně posudku vedoucího a oponenta (na email kdp@kdpcr.cz)
 • zaslání shrnutí diplomové práce v rozsahu 1 strany A4 (na email kdp@kdpcr.cz)
 
Hodnotící kritéria
 • míra dopadu na daňové prostředí 
 • vlastní invence ohledně závěrů uvedených v práci 
 • využitelnost závěrů pro budoucnost daňové profese, daňové legislativy a výběru daní
 • mezinárodní přesah (vč. srovnání zahraniční situace či vývoje)

Harmonogram soutěže:

 • do 15.6.2018 zaslání diplomových prací v elektronickém formátu včetně posudku vedoucího a oponenta do kanceláře Komory na email: veselkova@kdpcr.cz
 • 07 - 08/2018 hodnocení diplomových prací hodnotící komisí složené ze zástupců Prezidia KDP ČR a kanceláře Komory
 • 09/2018 oznámení výsledků soutěžícím

Ocenění studenta bude probíhat osobně na vybrané slavnostní akci Komory daňových poradců v období září/říjen 2018. 

Ceny pro vítěze:

 • finanční odměna až do výše 10 tis. Kč
 • nabídka publikace redukovaného textu v Bulletinu či v e-Bulletinu KDP ČR
 • nabídka účasti na Komorou pořádaných akcích

Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze

Název souboru Velikost
Soutěž diplomových prací 2018 - leták.pdf 2MB Stáhnout