Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze

Publikováno 13.09.2018

Brno, 13. září 2018 – Do 1. ročníku soutěže diplomových prací na daňové téma, kterou v březnu vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se přihlásilo 15 studentů z 8 vysokých škol. Odborná hodnotící komise ustanovená Prezidiem Komory, vybrala tři vítězné práce. 

1. místo
Renáta Zelinková (VŠE v Praze) - Nová pravidla daňové uznatelnosti nákladových úroků a jejich dopad na obchodní společnosti
2. místo
Filip Krajčuška (Tillburg University) - Digital VAT Reporting in the Light of the Principle od Proportionality
3. místo
Jáchym Lukeš (VŠE v Praze) - Oceňování jmění při fúzích obchodních společností v kontextu s obecnými účetními metodami pro spojování podniků a daňové souvislosti fúzí v ČR

Práce vítězných studentů splnily požadovaná kritéria, zabývaly se aktuálními a zajímavými daňovými tématy, přinesly zajímavé výsledky a zazněly v nich vlastní názory zpracovatelů. „Ze všech prací, které Komora v rámci soutěže diplomových prací obdržela, je zřejmý zájem jejich autorů o daňovou problematiku a profesi daňového poradce. To dokazuje i to, že oblast zdaňování je pro studenty atraktivní a přináší jim příležitost se po studiu úspěšně uplatnit v praxi“, říká Radek Neužil, tajemník KDP ČR.
Předání ocenění proběhne na 1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference v Praze dne 16. 10. 2018. Studentům bude poukázána finanční odměna a nabídnuta možnost publikace redukovaného v odborném časopisu Komory.
Komora daňových poradců ČR dlouhodobě usiluje o aktivní spolupráci s akademickou sférou, ať už na institucionální úrovni, nebo přímo se studenty. První ročník soutěže diplomových prací tak bereme jako jeden z příkladů takové spolupráce. Pro následující období připravujeme další projekty, které by tuto spolupráci měly dále rozšířit,“ doplňuje Neužil.
Za vedení Komory všem vítězným studentům srdečně blahopřejeme!

Ing. Radek Neužil, LL.M.          

tajemník KDP ČR                
T: +420 542 422 311             
E: neuzil@kdpcr.cz               

Kontaktní osoba kanceláře Komory

Ing. et Ing. Kateřina Foretová

manažer PR
T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR

Kozí ulice č. 4
602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

O Komoře daňových poradců ČR

Komora daňových poradců České republiky je samosprávnou profesní organizací daňových poradců. Její existence je dána zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Tento zákon upravuje postavení a činnost daňových poradců i činnost samotné Komory. Aktuálně sdružuje 4908 daňových poradců a eviduje 1116 společností vykonávající daňové poradenství.
KDP ČR zejména chrání a prosazuje oprávněné zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace a profesionální úrovně, dohlíží na řádný výkon daňového poradenství a usměrňuje činnost daňových poradců v souladu s právními předpisy. Více naleznete na www.kdpcr.cz.
Komora je členem CFE Tax Advisers  Europe. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu. Současně CFE provozuje Evropský seznam daňových poradců, který lze nalézt na adrese https://taxadviserseurope.org.

 


Název souboru Velikost
Soutěž o nejlepší diplomovou práci má své vítěze.pdf 280KB Stáhnout