Taxes in Russia

Guide to Russian Tax Law

570 vč DPH
skladem

This book reveals the procedure of registration of representative offices and branches of foreign companies, foreign citizens and entrepreneurs in the Russian Federation as well as taxation of their activities.
Particular attention is given to payment of income tax through a permanent establishment and retention of tax at source. In addition, the author examines the payment of “indirect” and payroll taxes that are borne by foreign companies themselves.
These and many other questions are based on the current Russian legislation and take into account of all recent changes and additions of January 1, 2012.
The book is addressed to representatives of foreign companies that are already operating or just planning to start working in Russia.
This publication can also be useful for all practitioners in the field of business, business owners, as well as students of Russian tax law.

Publikace je určená pro všechny, kteří provozují svou činnost na území Ruské federace nebo mají v plánu s ní začít! Jedná se o svého druhu unikátního průvodce ruskou daňovou a související legislativou. 
V tomto vydání je objasněna procedura registrace zastoupení a poboček zahraničních firem, cizích státních občanů a soukromých podnikatelů na území Ruské federace a také způsob zdanění jejich činnosti na území RF.
Tato kniha dovolí získat představu jak o každé dani zvlášť, tak o daňové soustavě Ruska jako celku. V tomto vydání jsou zastoupeny všechny daně a poplatky vybírané na území RF, jež jsou systematizovány podle své příslušnosti: federální, regionální a místní. Stranou autorka neponechala ani speciální daňové režimy.
Zvláštní pozornost je věnována placení daně ze zisku prostřednictvím stálého zastoupení a srážce daně u zdroje plnění. Mimo to se autorka rovněž věnuje otázkám placení „přímých“ a „nepřímých“ (mzdových) daní, jimiž jsou bezprostředně zatíženy zahraniční společnosti samotné.
Doporučení autorky a příklady z praxe pomohou čtenáři osvojit si uvedené informace, minimalizovat daňová rizika a získat praktickou pomoc při součinnosti s daňovými orgány.

Autor: Počet stran: 287
Rok vydání: 2012
Nakladatel: Daňová akademie s.r.o.