Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz +420 602 447 295

Účetní abeceda - on-line

mírně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Účetnictví

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Intenzivní pětidenní program pro mírně pokročilé

Co získáte absolvováním programu:
 
27,5 hodin v 5ti dnech intenzivních přednášek a cvičení se špičkovými odborníky v oboru
odborný výklad a absolvování diskusí s přednášejícími
komentáře k příkladům z praxe
otestujete své znalosti v závěrečném testu
osvědčení o absolvování Účetní abecedy
 
Cíl:
 
Cílem Účetní abecedy je velmi srozumitelnou formou podat účetnictví, zejména i na příkladech z praxe.
Cena:
  
účastník si při objednání kurzu závazně stanoví i formu účasti, prezenčně nebo on-line. V případě, že se po objednání rozhodne zvolenou formu změnit, bude mu naúčtován poplatek za provedení této změny 1000 Kč vč. DPH
 

  

 Miroslava Říčná
        manažerka vzdělávání pro veřejnost
       E-mail: ricna@kdpcr.cz
               Mobil: 602 447 295

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

po ‑ pá 27. ‑ 31. 5. 2024
On-line
58/70
410125
 • Běžná cena 11 300 Kč
Přihlásit na termín

Obsahová náplň

 • Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR, vysokoškolský učitel
 • Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR, vysokoškolský učitel
 • Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Ing. Jan Šubrt - Daňový poradce
 • Materiál, výrobky, služby, oceňování – Ing. Michal Ševcovic - Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – Ing. Michal Ševcovic - Daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Ing. Petra Vaněčková - Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Postoupení, dohadné položky, zálohy v cizí měně – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Křížové kontroly  - Ing. Klára Honzíková - Auditor
 • Účetnictví v příkladech I. - Ing. Klára Honzíková - Auditor
 • Účetnictví v příkladech II. - Ing. Petra Vaněčková - Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Účetnictví v příkladech III., komplexní příklad - Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR

Přílohy

Pro koho je kurz určen

Program je určený pro ty, kteří mají povědomí o základech účetnictví, ale potřebují získat základní rámec problematiky a dále pro ty, kteří se rozhodli profesně směřovat na dráhu daňového poradce, nebo auditora. 

Koná se 1x ročně.

Harmonogram

Termíny:

1

pondělí 27. 5. 2024 09:00 ‑ 16:00

Ing. Jiří Pelák, Ph.D. / Ing. Jan Šubrt

Úvodní, definice, zásady Majetek, oceňování, technické zhodnocení

2

úterý 28. 5. 2024 09:00 ‑ 16:00

Ing. Michal Ševcovic / Ing. Petra Vaňečková

Materiál, výrobky, služby, oceňování Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení

3

středa 29. 5. 2024 09:00 ‑ 16:00

Ing. Martina Hůlová / Mgr. Edita Ševcovicová

Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy Opravy minulých let, výkazy Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly Postoupení, dohadné položky, zálohy v cizí měně

4

čtvrtek 30. 5. 2024 09:00 ‑ 16:00

Ing. Klára Honzíková / Ing. Petra Vaněčková

Křížové kontroly, zadání on-line testu Účetnictví v příkladech I. Účetnictví v příkladech II.

5

pátek 31. 5. 2024 09:00 ‑ 12:30

Mgr. Edita Ševcovicová / Ing. Petra Vaněčková

Účetnictví v příkladech III., komplexní příklad Vyhodnocení testu, předání osvědčení

Soubory ke stažení

Přednášející

Ing. Klára Honzíková

Auditor, zaměřuje se na statutární audity výrobních i obchodních společností a jiné auditorské ověřovací zakázky, včetně účetních a daňových due-diligence. Podílí se mimo jiné též na zakázkách nastavení vnitřních kontrolních systémů.

Ing. Martina Hůlová

Auditor, zaměřuje se na projekty ověřování a sestavování konsolidovaných účetních závěrek a dále se věnuje problematice finančních institucí včetně související regulatorní oblasti. Zabývá se také audity individuálních účetních závěrek sestavených jak podle českých, tak i mezinárodních předpisů IFRS.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ředitel odboru účetnictví MF ČR, auditor. Je zpracovatelem řady interpretací Národní účetní rady, podílel se na překladech Mezinárodních standardů účetního výkaznictví i Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor. V Komoře auditorů ČR také působí jako zkušební komisař pro zkoušku z podnikových kombinací a auditingu I a II.

Ing. Michal Ševcovic

(DP #5571)

Daňový poradce, věnuje se projektům digitalizace a automatizace účetnictví a následného reportingu. V poslední době pracuje na automatizaci účetnictví e-shopů a zároveň řeší nastavení skladové evidence včetně oceňování zboží a výrobků. Neustále prohlubuje znalosti a zkušenosti vazby účetnictví a daní. Je zkušební komisař KDP ČR.

Mgr. Edita Ševcovicová

(DP #1840)

Daňová poradkyně, odborná garantka programu Účetní abeceda, zaměřuje se na projekty s vazbou účetnictví a daní, transakční poradenství a poradenství při podnikových kombinacích. Je členka Prezidia Komory daňových poradců ČR, kterou zastupuje v Národní účetní radě. Je zkušební komisařka při Komoře daňových poradců ČR a vynikající lektorka.

Ing. Jan Šubrt

(DP #5733)

Daňový poradce. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor účetnictví a finanční řízení podniku s vedlejší specializací daně v podnikání. Začínal jako asistent auditora, poté jako samostatný účetní a asistent daňového poradce. V oblasti daní se zaměřuje na oblast korporátního zdanění a DPH. Zajímá se a zavádí do praxe využití nových technologií v oblasti digitalizace a automatizace při práci účetních a daňových poradců.

Ing. Petra Vaněčková

(DP #4947)

Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní. Její zkušenosti daňové poradkyně a auditorky jsou cenné zejména při transakčním poradenství, fúzích a akvizicích společností. Je členem Komory daňových poradců ČR, členem Sekce účetnictví Komory daňových poradců ČR a členem Komory auditorů ČR.

Organizační pokyny

Účastníci on-line streamu obdrží den před konáním semináře přístupové údaje do MS TEAMS pouze k jednorázovému vysílání a samozřejmě prezentace přednášejících na kontaktní e-mail účastníka. Přístupové údaje budou unikátní a každý účastník bude moci stream zobrazit pouze na jednom zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon). Cena streamu je stejná jako pro prezenční účastníky. 

Ke kvalitnímu sledování doporučujeme:

 • rychlost připojení k internetu minimálně 1Mbits (testování rychlosti je možné zde: http://rychlost.cz/)
 • konfigurace:
  • počítač s procesorem min. 1,1 GHz nebo rychlejší, dvoujádrový
  • paměť: 4,0 GB RAM
  • rozlišení: 1024 x 768
  • standardní kamera, mikrofon a reproduktory

K online přednášce si připravte:

 • zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění
 • formuláře přiznání
 • kalkulačku

Program kurzu najdete v souborech ke stažení, viz níže. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při registraci dobře zvažte, jaká forma účasti je pro vás nejvíce přínosná - prezenčně, nebo on-line. Dodatečná změna je možná po domluvě s organizátorem a účtujeme za každý přesun administrativní poplatek 1000 Kč vč. DPH.

Související produkty