Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Účetnictví pro daňové poradenství na VŠE

Komora daňových poradců ČR pořádá ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pořádají ucelený vzdělávací cyklus ke koncepčnímu rámci účetnictví. Obsahem přednášek budou účetní zásady a jejich promítnutí do praxe, včetně interpretací Národní účetní rady a judikatury, koncepční změny českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS a praktické dopady novely zákona o účetnictví, interakce účetnictví a daní, to vše v podání vynikajících lektorů. Znalost obecných východisek a principů účetnictví, a to nejen v národním měřítku je nezbytnou kvalifikací nejen účetních a auditorů, ale i daňových poradců, kteří si chtějí udržet konkurenceschopnost, resp. získat konkurenční výhodu ve své praxi.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům cyklu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech třech přednáškách.

Obsahová náplň

1. přednáška - Koncepční rámec účetního výkaznictví - 15. února 2019

 • Hlavní účetní předpoklady a zásady a jejich vliv na vypovídací schopnost účetní závěrky
 • Specifikace účetních zásad českými účetními předpisy a jejich aplikace na vybrané účetní případy
 • Utváření účetní praxe prostřednictvím Interpretací NÚR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

 • Vliv judikátů Nejvyššího správního soudu na účetnictví
           Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

2. přednáška - Provázanost účetnictví a daní - 8. března 2019

 • Koncepce účetního a daňového systému v ČR; vliv typu účetní jednotky na daňový režim u vybraných daní a z toho vyplývající daňová specifika
 • Analýza hlavních oblastí, ve kterých dochází k interakci účetnictví a daní (vymezení možných variant účetního řešení a jeho dopadu na vypovídací schopnost účetní závěrky; výběr vhodného účetního řešení s ohledem na zásadu věrného a poctivého obrazu a přednosti obsahu před formou; dopad na daňové řešení)
 • Odpovědnost účetních pracovníků a daňových poradců; hranice odpovědnosti při vzájemné interakci

Ing. Jan Molín, Ph.D.

3. přednáška - Novela zákona o účetnictví a navazujících předpisů - 5. dubna 2019

 • Hlavní body českých účetních předpisů pro podnikatele
 • Představení klíčových koncepčních změn českých účetních předpisů, včetně vlivu IFRS
 • Komentář k vybraným bodům novely (např. obsah účetní závěrky, typologie účetních jednotek)
 • Praktické dopady novelizace na účetní výkaznictví (např. zajištění srovnatelnosti)

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Organizační pokyny

Termíny přednášek: 15. 2., 8. 3., 5. 4. 2019. Přednášky budou probíhat vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

Místo: VŠE v Praze

KPV: 18 hodin

Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály ke kurzu, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu, a drobné občerstvení.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

auditor, člen Výkonného výboru Komory auditorů, působí na Katedře finančního účetnictví a auditingu na VŠE v Praze