Ing. Vít Šelešovský
selesovsky@kdpcr.cz +420 731 677 622

Pokročilé účetnictví pro daňové poradce / Online - Praha

Formát události

Neuvedeno

Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ucelený vzdělávací cyklus ke koncepčnímu rámci účetnictví

Co získáte absolvováním přednášek:

 • Seznámíte se s účetními zásadami a jejich promítnutím do praxe;
 • Získáte přehled o interpretacích Národní účetní rady a judikatury, koncepčních změnách českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS a praktické dopady novely zákona o účetnictví, interakce účetnictví a daní;
 • Získáte znalost obecných východisek a principů účetnictví, a to nejen v národním měřítku je nezbytnou kvalifikací nejen účetních a auditorů, ale i daňových poradců, kteří si chtějí udržet konkurenceschopnost, resp. získáte konkurenční výhodu ve své praxi;
 • Tématy vás provedou vynikající lektoři;
 • Po absolvování všech tří přednášek Vám bude zasláno osvědčení o absolvování. 

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

21. dubna 2023, 9:00 - 16:00 hod.
1. přednáška - Koncepční rámec účetního výkaznictví 

 • Hlavní účetní předpoklady a zásady a jejich vliv na vypovídací schopnost účetní závěrky

 • Specifikace účetních zásad českými účetními předpisy a jejich aplikace na vybrané účetní případy
  Utváření účetní praxe prostřednictvím Interpretací Národní účetní rady

 • Koncepčním rámec nového zákona o účetnictví 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

28. dubna 2023, 9:00 - 16:00 hod. 
2. přednáška - Zákon o účetnictví a navazující předpisů

 • Klíčové body zákona o účetnictví a navazujících předpisů po novelách 2016, vliv předpisů EU a IFRS
  Komentář k vybraným oblastem (např. obsah účetní závěrky, typologie účetních jednotek, zajištění srovnatelnosti)

 • Dopady nového zákona o účetnictví na účetní výkaznictví

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
 

12. května 2023, 9:00 - 16:00 hod.
3. přednáška - Provázanost účetnictví a daní

 • Koncepce účetního a daňového systému v ČR; vliv typu účetní jednotky na daňový režim u vybraných daní a z toho vyplývající daňová specifika
   
 • Analýza hlavních oblastí, ve kterých dochází k interakci účetnictví a daní (vymezení možných variant účetního řešení a jeho dopadu na vypovídací schopnost účetní závěrky; výběr vhodného účetního řešení s ohledem na zásadu věrného a poctivého obrazu a přednosti obsahu před formou; dopad na daňové řešení)
   
 • Odpovědnost účetních pracovníků a daňových poradců; hranice odpovědnosti při vzájemné interakci

​Ing. Jan Molín, Ph.D.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům cyklu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech třech přednáškách.

Související produkty