Kontaktní osoba

Ing. Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: 731677622

Účetnictví pro daňové poradenství

Vzhledem k epidemické situaci a přijatým opatřením bude semináře probíhat hybridně, tzn. prezenčně i prostřednictvím on-line streamu. Účastníci, kteří se přihlásili prezenčně mohou svou účast změnit na on-line stream na e-mailové adrese selesovsky@kdpcr.cz.

Komora daňových poradců ČR pořádá ve spolupráci s Fakultou financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pořádají ucelený vzdělávací cyklus ke koncepčnímu rámci účetnictví. Obsahem přednášek budou účetní zásady a jejich promítnutí do praxe, včetně interpretací Národní účetní rady a judikatury, koncepční změny českých účetních předpisů včetně vlivu IFRS a praktické dopady novely zákona o účetnictví, interakce účetnictví a daní, to vše v podání vynikajících lektorů. Znalost obecných východisek a principů účetnictví, a to nejen v národním měřítku je nezbytnou kvalifikací nejen účetních a auditorů, ale i daňových poradců, kteří si chtějí udržet konkurenceschopnost, resp. získat konkurenční výhodu ve své praxi.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro daňové poradce a jejich spolupracovníky. Účastníkům cyklu bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu. Podmínkou je účast na všech třech přednáškách.

Obsahová náplň

1. přednáška - Koncepční rámec účetního výkaznictví -  2. října 2020

  • Hlavní účetní předpoklady a zásady a jejich vliv na vypovídací schopnost účetní závěrky
  • Specifikace účetních zásad českými účetními předpisy a jejich aplikace na vybrané účetní případy
  • Utváření účetní praxe prostřednictvím Interpretací NÚR

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

2. přednáška - Provázanost účetnictví a daní - 9. října 2020 

  • Koncepce účetního a daňového systému v ČR; vliv typu účetní jednotky na daňový režim u vybraných daní a z toho vyplývající daňová specifika
  • Analýza hlavních oblastí, ve kterých dochází k interakci účetnictví a daní (vymezení možných variant účetního řešení a jeho dopadu na vypovídací schopnost účetní závěrky; výběr vhodného účetního řešení s ohledem na zásadu věrného a poctivého obrazu a přednosti obsahu před formou; dopad na daňové řešení)
  • Odpovědnost účetních pracovníků a daňových poradců; hranice odpovědnosti při vzájemné interakci

Ing. Jan Molín, Ph.D.

3. přednáška - Novela zákona o účetnictví a navazujících předpisů - 16. října 2020

  • Hlavní body českých účetních předpisů pro podnikatele
  • Představení klíčových koncepčních změn českých účetních předpisů, včetně vlivu IFRS
  • Komentář k vybraným bodům novely (např. obsah účetní závěrky, typologie účetních jednotek)
  • Praktické dopady novelizace na účetní výkaznictví (např. zajištění srovnatelnosti)

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Organizační pokyny

Termíny přednášek: 2. 10., 9. 10., 16. 10. 2020. Přednášky budou probíhat vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

Místo: KDP ČR, Kozí 4, Brno

KPV: 18 hodin

Účastnický poplatek zahrnuje školicí dny, podkladové studijní materiály ke kurzu, které účastníci obdrží na místě před začátkem kurzu, a drobné občerstvení.

Zvýhodněnou cenu 5 900 Kč mohou využít asistenti daňových poradců evidovaní v seznamu Komory a členové Sdružení účetních a daňových poradců. Při zadávání účastníka zaškrtněte poličko: Asistenti DP evidovaní u KDP ČR a členové SÚDP.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

děkan Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, auditor.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

Ing. Jan Molín, Ph.D.

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
informace pro účastníky účetnictví pro daňové poradenství 780KB Stáhnout