Mgr. Lucie Fabová (Balážová)
fabova@kdpcr.cz +420 603 501 311

ZÁZNAM webináře "Základní informace k evidenci skutečných majitelů" (21.3.2022) - on-line

Formát události

Neuvedeno

Uchazeči o vykonání kvalifikační zkoušky musí být aktuálně seznámeni také se zněním zákona č. 37/2021, o evidenci skutečných majitelů.

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Úvod do evidence skutečných majitelů

Webinář seznámí účastníky se základními pojmy ze zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů, s povinnostmi právnických osob, s povinnostmi daňových poradců v této oblasti. 

Jeho cílem je připravit účastníky na zkoušky daňových poradců, kde je této problematice také věnován prostor. 

Pro koho je kurz určen

Webinář je určen uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona č. 523/1992 Sb.

Související produkty