Mgr. Lucie Fabová (Balážová)
fabova@kdpcr.cz +420 603 501 311

ZÁZNAM webináře ''Profesní otázky" (22.9.2021) - on-line

Formát události

Neuvedeno


Cílem webináře je příprava uchazečů ke kvalifikační zkoušce a zaměřuje se na postavení daňového poradce a Komory daňových poradců ČR.

Vyberte místo konání:

Termíny - on-line:

Pro vybranou variantu není vypsaný žádný termín.

Obsahová náplň

Přehled práv a povinností daňových poradců, které vyplývají zejména z aktuálních znění zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, z trestních předpisů a vnitřních předpisů Komory.

Pro koho je kurz určen

Záznam webináře je určen uchazečům o kvalifikační zkoušku na daňového poradce dle zákona č. 523/1992 Sb., ale i daňovým poradcům a všem, kteří se zajímají o profesní otázky daňového poradenství a to vzhledem k zásadním novelám zákonů č. 523/1992 Sb. a 253/2008 Sb., které nabyly účinnosti 1. 1. 2021.
Tematický okruh „profesní a související předpisy“ je součástí požadavků kvalifikačních zkoušek. Znalosti uchazečů z této oblasti budou ověřovány zkušební komisí jak v písemné části zkoušek formou teoretického testu a případových studií praktických příkladů, tak u ústní části kvalifikační zkoušky.