Cvičebnice - daňový systém ČR 2019

KOMPLET TŘÍ PUBLIKACÍ + CD520 vč DPH
skladem

17. aktualizované vydání 

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkušených vysokoškolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění.
Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k pochopení konstrukce daní a k naznačení jejich vzájemné provázanosti, tak i výpočtové příklady řazené od jednoduchých k složitějším a komplexnějším. Cvičebnice je koncipována jako pracovní sešit, do kterého lze výsledky jednotlivých úkolů přímo zaznamenávat. V závěru jednotlivých sešitů naleznete klíč k řešení úkolů, aby bylo možno si ověřit správnost výsledku.

Pro snazší orientaci Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2020, a to včetně členění do subkapitol.

Autor: Počet stran: 248
Rok vydání: 2019
Vazba: brožovaná, formát A4
Nakladatel: Wolters Kluwer, a.s.