DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2019 – úplné znění zákona o DPH k 1. 4. 2019

s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů

475 vč DPH
skladem

JEDINEČNÉ ZPRACOVÁNÍ PROBLEMATIKY DPH PRO PRAXI V KOMENTÁŘÍCH A NA PŘÍKLADECH

9. přepracované a aktualizované vydání

Tato publikace nabízí čtenářům úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem, odkazy na související ustanovení a praktické příklady.

V tomto vydání naleznete novely zákona o DPH, které byly přijaty v roce 2017 až 2019.

Jedná se o:
– zákon č. 225/2017 Sb., stavební zákon,
– zákon č. 371/2017 Sb., o platebním styku,
– zákon č. 283/2018 Sb., o dani z přidané hodnoty,
– zákon č. 6/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty,
– zákon č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým jsou provedeny změny zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019.

Všechny tyto změny jsou v paragrafovém znění vyznačeny tučně.

Nejdůležitější změny zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2019
změna při stanovení místa plnění při poskytování digitálních služeb
uplatňování DPH v případě poukazů
úpravy daňových dokladů – povinnost daňový doklad odeslat
nový způsob výpočtu daně z ceny včetně daně
změny u opravy základu daně – reklamace
nová ustanovení o opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky
úprava odpočtu daně u významné opravy
změny u registrace a zrušení registrace plátce

Publikace je stále jedinou publikací na trhu, která názorným způsobem na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelnou formou provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je psána formou, která je srozumitelná pro začínající plátce, pro ostatní je v publikaci uvedena řada užitečných judikátů SDEU, závěrů Koordinačních výborů a Informací GFŘ.

V publikaci jsou uvedena všechna nařízení vlády, podle kterých se použije režim přenesení daňové povinnosti.

V příloze publikace jsou uvedeny Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení a Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, včetně dodatku k tomuto pokynu.

ZPRACOVÁNÍ PUBLIKACE VYCHÁZÍ Z PRÁVNÍHO STAVU PLATNÉHO K 1. 4. 2019.

 

Autor: Počet stran: 444
Rok vydání: 2019
Vazba: brožovaná
Nakladatel: 1. VOX a.s.