Daňový systém ČR 2018

445 vč DPH
zbývá 2 ks skladem

14. vydání publikace Daňový systém ČR 2018 se zabývá problematikou daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob.

Jedinečná publikace daňového práva na našem trhu!

  • komplexně zpracovaná problematika daní,
  • přehledné zpracování a rychlé vyhledávání pomocí marginálií a věcného podrobného rejstříku,
  • množství ilustrativních praktických příkladů, schémat, tabulek a grafů.

Publikace je určena nejen studentům a pedagogům, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zabývají daňovou problematikou. Dobře poslouží zájemcům o zkoušky na daňové poradce.

Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu a na logickou linku konstrukce daní. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků.

Obě autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky. Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky.

Autorky formou odkazů upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný věcný rejstřík.

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
je absolventkou oboru Finance Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době je vedoucí katedry veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde garantuje obor Zdanění a daňová politika. Od roku 1995 je rovněž daňovou poradkyní. Přednáší pro řadu institucí a vysokých škol, byla i členkou odborných skupin ministrů. Svou bohatou pedagogickou erudici, praktické zkušenosti a dovednosti i teoretické znalosti zúročila zatím ve více než čtyřiceti učebnicích a knižních publikacích.

doc. Ing. Lenka Láchová, CSc.
je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučuje na katedře veřejných financí. V současné době působí i na Ministerstvu financí ČR v odboru Strategie daňové politiky a správy. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a od samého začátku se podílí na projektu Daňový systém ČR. Specializuje se na zdanění v Evropské unii a majetkové daně.

 

Autor: Počet stran: 404
Rok vydání: 2018
Vazba: brožovaná A5
Nakladatel: 1. VOX a.s.