DPH 2019 - výklad s příklady

15. vydání

339 vč DPH
skladem

V 15. vydání této časem a praxí prověřené publikace naleznete výklad všech paragrafů zákona o DPH se zvýrazněním všech novel, včetně novely od 1. 4. 2019. Publikaci využijete vy všichni, kteří se v praxi s DPH setkáváte. Výklad doplňuje 300 příkladů z praxe. Součástí jsou komentované přílohy (sazby u zboží a služeb).

V publikaci naleznete úplné znění zákona o DPH, které je v současné době platné pro rok 2019 s vyznačením právních úprav v jednotlivých ustanoveních, ke kterým došlo v roce 2018 s účinností v roce 2019 a případným podtrhnutím důležitých komentářů ke každému ustanovení, včetně odlišení výkladu, který reaguje na změny. Pro lepší orientaci a pochopení je značná část takto publikovaných úprav a komentářů doplněna o názorné příklady z praxe a také oficiálními informacemi vydávanými GFŘ. Příklady dokreslují právní úpravu i komentář, takže usnadňují pochopení problému.

Autor: Počet stran: 432
Rok vydání: 2019
Vazba: brožovaná
Nakladatel: Grada