Miroslava Říčná
ricna@kdpcr.cz +420 602 447 295

DPH v roce 2024 - Praha

středně pokročilý
Doporučená úroveň znalostí

Formát události

Kurzy a semináře

Téma

Příprava ke zkouškám

Daně

Účetnictví

Doporučená cílová skupina

Veřejnost Student Uchazeč o zkoušku Spolupracovník daňového poradce Asistent daňového poradce Daňový poradce

Na semináři budou podány informace o rozsáhlé novele zákona o DPH, která se dotkne všech plátců.

Vyberte místo konání:

Termíny - Praha:

410501
čt 18. 1. 2024
40/70
 • Běžná cena 2 600 Kč
 • Zlevněná 2 300 Kč
Přihlásit se na termín

Obsahová náplň

DPH od 1. 1. 2024
 

 • sazby DPH pro rok 2024
  • u jakých zdanitelných plnění musíme počítat se změnami sazeb DPH,
  • dopady přesunů zboží a služeb mezi sazbami daně,
  • vyúčtování záloh uhrazených v roce 2023,
  • opravy výše a základu daně,
 • odpočet DPH u osobních vozidel
  • kategorie vozidel,
  • omezení odpočtu DPH,
  • přechodné období,
 • prodej knih v roce 2024
 • dovoz uměleckých předmětů a starožitností,
 • uplatňování DPH ve vazbě na novelizaci stavebního zákona
 • platební služby ve vazbě na novelizaci ZDPH

 

ostatní aktuální problémy DPH

 • problematika nároku na odpočet daně – chybně vyčíslená DPH, časové posuny, poměrný a krácený nárok na odpočet v příkladech
 • korekční mechanismy v souvislosti s koncem roku 2023 v příkladech,
 • dlouhodobý majetek a korekce uplatňovaného nároku na odpočet DPH,
 • manka a škody
 • problematika základu daně, opravy základu a výše daně,
 • běžný režim vs. režim přenesené daňové povinnosti,
 • osvobozená plnění s a bez nároku na odpočet daně,
 • přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.,
 • prodej zboží na dálku, e-shopy,

 

 

judikatura a její aplikace v daňové praxi (dodatečná daňová přiznání dle ust. § 43 ZDPH, promlčení daně, uplatnění různých sazeb daně na prodej potravin v maloobchodě a kavárně, dárky poskytované současně s jiným plněním, základ daně u dovozu zboží, přenechání TZ v režimu PDP, mnohonásobné navýšení ceny za reklamní plnění…)

Pro koho je kurz určen

Kurz je určený především pro ty, kteří se chtějí kvalitně připravit na kvalifikační zkoušku na daňového poradce. Jsou ale také vhodné pro daňové poradce, jejich spolupracovníky a zaměstnance a také pro další osoby zabývající se problematikou daní, jako universální vzdělávací program. Kurzy ale nejsou určeny pro začátečníky.

Soubory ke stažení

Přednášející

Ing. Igor Pantůček

(DP #3969)

daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR, lektor řady vysokých škol a vzdělávacích agentur, specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň a další

Organizační pokyny

Informace k přednáškovým prostorám v Praze: 

 • Přednáškové prostory jsou zajištěny v ČSVTS (Český svaz vědeckotechnických společností), Novotného lávka 5, Praha 1, Tel: 221 082 219;
 • Parkovací kapacita zde není k dispozici, můžete dle potřeby využít odstavná parkoviště;
 • U prezenční formy bude stravování řešeno formou obědů v polední hodinové přestávce. V průběhu dne budete mít k dispozici drobné občerstvení (káva, čaj, voda).
 • Pokud se chystáte využít MHD, po nábřeží doporučujeme tramvaje č. 17, 18 na zastávku Karlovy Lázně, či metro - 5 minut od metra Staroměstská.

Nezapomeňte si s sebou přinést:

 • Zákony vztahující se k Vámi vybraným kurzům v platném znění
 • Formuláře přiznání
 • Kalkulačku

Program kurzu najdete v souborech ke stažení, viz níže.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Při registraci dobře zvažte, jaká forma účasti je pro vás nejvíce přínosná - prezenčně, nebo on-line. Dodatečná změna je možná po domluvě s organizátorem, účtujeme za každý přesun administrativní poplatek 1000 Kč vč. DPH.

Související produkty