1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference

 


„Transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgement on the part of both the tax administration and taxpayer.“
(Art. 1.13,  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, ISBN 978-90-8722-430-1)


Akce 8, 9, 10 a 13 BEPS jsou zasvěceny exkluzivně převodním cenám, přičemž dalších 7 akcí má rovněž dopad na tuto problematiku. Stávající praxe ukazuje, že management společností bere při svém obchodním rozhodování v úvahu i daňové aspekty.

Trendem je, že stále více firem, a to nejen z oblasti poradenství, nyní hledá do svých řad odborníky na transferové oceňování. V červenci 2017 došlo k revizi Směrnice OECD o transferovém oceňování pro nadnárodní společnosti a správu daní. IFA ČR si je vědoma významnosti této problematiky, a proto pořádá  ve spolupráci s KDP ČR konferenci s cílem seznámit její účastníky  s aktuálními tématy v těchto oblastech:

 • převodní ceny a jejich dopad na finanční transakce z pohledu bankovní instituce; 
 • zákonná úprava převodních cen v České republice v kontextu Směrnice OECD o transferovém oceňování a čl. 9 Modelové smlouvy
 • dokumentace o převodních cenách její rozsah  v kontextu správy daně;
 • administrativní přístupy k předcházení a řešení sporů v oblasti převodních cen - možnosti, praktický přístup a zkušenosti ze sjednávání závazných posouzení;
 • duševní vlastnictví a digitální transformace v kontextu zdanitelných příjmů generovaných technologickými giganty v USA a přístupu OECD a EU;
 • prezentace zkušeností z praxe při vypracování dokumentace k převodním cenám v rámci nadnárodních společností;
 • aktuální vývoj v oblasti převodních cen z pohledu zástupce OECD 
 • možnosti rozšíření odborných znalostí a mezinárodního certifikátu v oblasti převodních cen.

Mezi přednášejícími vystoupí zástupci renomovaných zahraničních i tuzemských institucí a organizací v oblasti businessu, poradenství, mezivládních organizací, státní správy a akademické sféry. 

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny.

Místo konání je Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3

Novinky k akci zveřejňujeme na   


Program 

16. října 2018 (úterý) Odborný program - zahájení 9:30, předpokládaný konec 17:00 hod. (Bude upřesněno.)

Své vystoupení již potvrdili:

 • Renáta Bláhová / BMB Leitner Slovensko
  Experience with bilateral APA and MAP in Slovakia
 • Stefaan de Baets / PwC Belgie
  Transfer pricing and digital transformation
 • Gabriela Hrachovinová / Prezidium KDP ČR, výbor IFA
  Practical experience of a CFO at a MNE in the field of transfer pricing  
 • Vikram Chand / Tax Policy Center at University of Lausanne
  Transactional Adjustments in the Transfer Pricing process
 • Vítězslav Kapoun / Generální finanční ředitelství
  Transfer pricing documentation and its importance for tax control in the Czech Republic and abroad  
 • Andrea Lee / Erste Group Bank
  Transfer pricing financial transactions (Stand-alone rating vs. implicit support, practical aspects of benchmarking, OECD BEPS status)
 • Lenka Lopatová / Moore Stephens
  Continuing losses and their relationship with pre- and post- restructuring 
 • Danuše Nerudová / Mendelova univerzita v Brně
  Simplification versus Complexity: Is it time for Safe Harbours arm´s length range?  
 • Raffaele Petruzzi / WU Transfer Pricing Center
  Digitalisation of Business Models and Transfer Pricing: the New Frontier of Business Restructurings?  
 • Matěj Vacík / Doosan Bobcat EMEA
  Cost sharing/ Cost contribution arrangements  
 • Igor Wotke / Garrett
  Shades of grey in the manufacturing continuum: Is there a cutting edge? 

Více k přednášejícím 


Přihláška

Na konferenci se přihlásíte pomocí následujícího odkazu. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

 • Účastnický poplatek činí 3.500 Kč vč. DPH 
 • Zvýhodněná cena platí do 31. srpna 2018. Po tomto datu bude cena účastnického poplatku zvýšena na 4.200 vč. DPH. 
   
 • Účastnický poplatek je pro členy IFA nižší o tisíc korun, jelikož je dotován IFA Česká republika - tedy 2.500 Kč vč. DPH. Po 31. srpnu zaplatí členové IFA 3.200 Kč vč. DPH.
   
 • Studenti se při prezenci musí prokázat platným studentským průkazem.

V ceně účastnického poplatku jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu celého dne. Studentský poplatek se nevztahuje na oběd. Ubytování není součástí ceny a účastníci si ho zajišťují individuálně.

Přihláška on-line 


Ubytování

Grandior Hotel Prague / Na Poříčí 42
Učastníci mohou využít zvýhodněné nabídky ceny pokoje (pro single, double, twin jednotná cena) 140 EUR v hotelu Grandior Hotel Prague . Pro rezervaci pokoje využijte speciálně připraveného formuláře. Po vyplnění zašlete formulář na reservation@hotel-grandior.cz. Zvýhodněná cena platí pouze do 15.9.2018.

Hotel Axa / Na Poříčí 40
Učastníci mohou využít zvýhodněné nabídky ceny pokoje: ubytování se snídaní, vč. DPH, poplatků a free wifi. Cena 1.530 kč / noc / pokoj. Své rezervace (upřesnění jmen, forma úhrady (platební karta, hotovost), přesný termín pobytu, i jiné požadavky) zasílejte na paní Kateřinu Olexovou olexova@axa-hotel.cz nebo na hotel@axa-hotel.cz. Do emailu prosím uvádějte kód "TP Conference".
 


Partneři

Spolupracující instituce
 


Partneři

 
       Akce se koná za podpory


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317