1st International IFA Czech Branch Transfer Pricing Conference

 


„Transfer pricing is not an exact science but does require the exercise of judgement on the part of both the tax administration and taxpayer.“
(Art. 1.13,  OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration, ISBN 978-90-8722-430-1)


Akce 8, 9, 10 a 13 BEPS jsou zasvěceny exkluzivně převodním cenám, přičemž dalších 7 akcí má rovněž dopad na tuto problematiku. Stávající praxe ukazuje, že management společností bere při svém obchodním rozhodování v úvahu i daňové aspekty.

Trendem je, že stále více firem, a to nejen z oblasti poradenství, nyní hledá do svých řad odborníky na transferové oceňování. V červenci 2017 došlo k revizi Směrnice OECD o transferovém oceňování pro nadnárodní společnosti a správu daní. IFA ČR si je vědoma významnosti této problematiky, a proto pořádá  ve spolupráci s KDP ČR konferenci s cílem seznámit její účastníky  s aktuálními tématy v těchto oblastech:

 • převodní ceny a jejich dopad na finanční transakce z pohledu bankovní instituce; 
 • zákonná úprava převodních cen v České republice v kontextu Směrnice OECD o transferovém oceňování a čl. 9 Modelové smlouvy
 • dokumentace o převodních cenách její rozsah  v kontextu správy daně;
 • administrativní přístupy k předcházení a řešení sporů v oblasti převodních cen - možnosti, praktický přístup a zkušenosti ze sjednávání závazných posouzení;
 • duševní vlastnictví a digitální transformace v kontextu zdanitelných příjmů generovaných technologickými giganty v USA a přístupu OECD a EU;
 • prezentace zkušeností z praxe při vypracování dokumentace k převodním cenám v rámci nadnárodních společností;
 • aktuální vývoj v oblasti převodních cen z pohledu zástupce OECD 
 • možnosti rozšíření odborných znalostí a mezinárodního certifikátu v oblasti převodních cen.

Mezi přednášejícími vystoupí zástupci renomovaných zahraničních i tuzemských institucí a organizací v oblasti businessu, poradenství, mezivládních organizací, státní správy a akademické sféry. 

Konference bude simultánně tlumočena do češtiny a angličtiny.

Místo konání je Likešova aula, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3


Novinky k akci zveřejňujeme na   


Program 

16. října 2018 (úterý) Odborný program - zahájení 9:00, předpokládaný konec 17:45 hod. 
 

8:00 - 9:00 Registrace
 

9:00 – 9:30

Oficiální zahájení a úvodní slova čestných hostů

9:30 – 10:00

TP financial transactions
Andrea Lee, Erste Bank

10:00 – 10:30

Continuing losses and their relationship with pre – and post – restructuring
Lenka Lopatová, Moore Stephens

10:30 – 11:00

11:00 – 11:15

Předání ocenění vítězům 1. ročníku soutěže diplomových prací
na daňové téma vyhlášené Komorou daňových poradců ČR

11:15 – 11:45

12 myths around transferpricing 
Hana Brothánková, Grant Thornton

11:45 – 12:15

Digitalization of business models and TP: the new frontier of business restructurings 
Raffaele Petruzzi, WU Transfer Pricing Center

12:15 – 12:45

TP and digital transformation
Stefaan de Baets, PwC Belgie

12:45 – 13:00

The importance of data in the post-BEPS era
Nikita Bogdanov, Bureau van Dijk

13:00 – 14:00

14:00 – 14:30

Simplification vs. complexity: Is it time for safe harbours arm´s lenght range?
Danuše Nerudová a Veronika Solilová, Mendelova univerzita v Brně

14:30 – 15:00

Experience with bilateral APA and MAP in Slovakia
Renáta Bláhová, BMB Leitner, Slovensko

15:00 – 15:30

Cost sharing/Cost contribution arrangements
Matěj Vacík, Doosan Bobcat

15:30 – 15:45

Role of royalty rates in the valuation of intangibles
Ednaldo Silva, RoyaltyStat

15:45 – 16:15

16:15 – 16:45

Shades of grey in the manufacturing continuum: Is there a cutting edge?
Igor Wotke, Garrett

16:45 – 17:15

TP documentation and its importance for tax control in the Czech Republic and abroad 
Vítězslav Kapoun, Generální finanční ředitelství

17:15 – 17:45

Practical experience of a CFO at a MNE in the field of TP
Gabriela Hrachovinová, IFA Česká republika, KDP ČR

 

Závěr konference

Více k přednášejícím 


Přihláška

Na konferenci se přihlásíte pomocí následujícího odkazu. Přihlášku je možné vytvořit i pro více osob zároveň. Pro objednání je nutné se na stránky přihlásit pod účtem daňového poradce nebo si na stránkách zřídit účet jako veřejnost.

 • Od 1. 9. 2018 je cena účastnického poplatku 4.200 vč. DPH. 
  Účastnický poplatek činil
   3.500 Kč vč. DPH. Zvýhodněná cena platila do 31. srpna 2018. 
   
 • Účastnický poplatek je pro členy IFA nižší o tisíc korun, jelikož je dotován IFA Česká republika - 3.200 Kč vč. DPH. 
   
 • Studenti platí 500 Kč vč. DPH.  Při prezenci se prokazují platným studentským průkazem.

V ceně účastnického poplatku jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu celého dne. Studentský poplatek se nevztahuje na oběd. Ubytování není součástí ceny a účastníci si ho zajišťují individuálně.

Přihláška on-line 


Ubytování

Grandior Hotel Prague / Na Poříčí 42
Učastníci mohou využít zvýhodněné nabídky ceny pokoje (pro single, double, twin jednotná cena) 140 EUR v hotelu Grandior Hotel Prague . Pro rezervaci pokoje využijte speciálně připraveného formuláře. Po vyplnění zašlete formulář na reservation@hotel-grandior.cz. Zvýhodněná cena platí pouze do 15.9.2018.

Hotel Axa / Na Poříčí 40
Učastníci mohou využít zvýhodněné nabídky ceny pokoje: ubytování se snídaní, vč. DPH, poplatků a free wifi. Cena 1.530 kč / noc / pokoj. Své rezervace (upřesnění jmen, forma úhrady (platební karta, hotovost), přesný termín pobytu, i jiné požadavky) zasílejte na paní Kateřinu Olexovou olexova@axa-hotel.cz nebo na hotel@axa-hotel.cz. Do emailu prosím uvádějte kód "TP Conference".
 


Partneři

Spolupracující instituce
 


Partneři

 
        

         

Akce se koná za podpory

  


Kontakt

Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 329

Vít Šelešovský
E-mail: selesovsky@kdpcr.cz
Tel.: +420 542 422 317


 

 

Andrea Lee