IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

INTERPRETACE A APLIKACE V PODNIKOVÉ PRAXI

1 499 vč DPH
skladem

3. vydání

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. 

Kniha obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. 

Kniha je členěna do tří logických celků:

  • První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování jednotlivých položek účetních výkazů.
  • Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky. Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky.​
  • Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.

Tato kniha neobsahuje samostatnou kapitolu Leasingy. 
Knihu IFRS – Interpretace a aplikace v podnikové praxi lze proto zakoupit buď samostatně, nebo společně s publikací Leasingy podle IFRS.

 

doc. Ing. Lenka Krupová, Ph.D., MBA
Žije dlouhodobě ve Velké Británii. V roce 2011 zastávala pozici Academic Fellow v rámci Vzdělávací sekce IFRS Foundation v Londýně, kde se přímo podílela na tvorbě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a podpoře jejich celosvětového uplatnění.

Od roku 2012 vyučuje Mezinárodní standardy účetního výkaznictví na Anglia Ruskin University (Cambridge a Chelmsford).

Odborné veřejnosti v České a Slovenské republice je známá svou rozsáhlou publikační činností. Při svých návratech domů je stále aktivní v rámci přednáškové činnosti na téma IFRS.

 

Autor: Počet stran: 744
Rok vydání: 2019
Vazba: vázaná se stužkou
Nakladatel: 1. VOX a.s.