Prezidium

Publikováno 12.11.2021

Prezidium Komory daňových poradců ČR (dále jen Prezidium) řídí činnost Komory a rozhoduje ve všech věcech, pokud o nich nerozhodují v souladu se zákonem nebo Stanovami jiné orgány Komory, případně kancelář, nebo pokud si rozhodování o nich nevyhradila Valná hromada.