Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Němčina v daních a účetnictví

Co Vám kurz přinese?

 • rozšíření odborné slovní zásoby 
 • zlepšení jazykové pohotovosti při obchodních jednáních
 • efektivnější orientaci při práci s doklady
 • větší jistotu při písemném projevu emailové komunikaci
 • obeznámení se s odbornou slovní zásobou z oblasti daní a účetnictví nutnou pro práci s běžně používanými dokumenty (faktury, smlouvy, účetní závěrky, zákony)
 • studium odborných článků a videí a zlepšení komunikační dovednosti jak v oblasti pracovní, tak v oblasti konverzační (důležité např. při pracovních obědech).

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce. Cílem jazykovým je zopakovat základy německé gramatiky, probrat a procvičit složitější aspekty jazykových struktur (používaných zejména v odborné němčině) a procvičovat nové znalosti v aktivních komunikačních situacích. 

Obsahová náplň

Kurz zahrnuje 8 prezenčních setkání. Lekce jsou koncipovány tak, aby se hlavní část studijní práce odvedla přímo na místě, ovšem budou zadány i dobrovolné kratší individuální přípravy (napsat mail klientovi, vyplnit gramatické cvičení atd.). Pro upevnění a prohloubení znalostí jesou pro zájemce připraveny online lekce.

Termíny jednotlivých setkání a obsah:

 9.10.2020

 • Profesní část: Spotřební a ekologické daně; Překlad (nejen) terminologie 
 • Jazyková část: Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky 
20.11.2020  
 • Profesní část: DPPO; Email v němčině 
 • Jazyková část: Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé 
4. 12. 2020 
 • Profesní část: Účetnictví; Výtah z textu (smlouva, zákon) 
 • Jazyková část: Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv, časové spojky 
15. 1. 2021
 • Profesní část: DPH a cla; Zásady small talku 
 • Jazyková část: Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige 
12. 2. 2021
 • Profesní část: DPFO, Podnikatelé, Zaměstnanci 
 • Jazyková část: Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., několikanásobný zápor 
9. 4. 2021
 • Profesní část: DNV, DNNV; Nájem a reality 
 • Jazyková část: Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu 
21. 5. 2021
 • Profesní část: Kapitál; Srážková daň 
 • Jazyková část: infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu, vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 
4. 6. 2021
 • Profesní část: SID; Tipy pro odborné jednání; Aktuální problémy 
 • Jazyková část: Procvičování obtížné látky; Opakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny

Předchozí znalosti: 

Vhodná vstupní úroveň jazyka je A2-B2, tedy samostatný uživatel. Budeme pracovat s autentickým materiálem, proto je třeba již znát základy němčiny. Není však problém, pokud jste němčinu delší dobu nepoužívali nebo nemáte praxi v mluvení. Podklady dostanete vždy písemně a Vaše účast v jednotlivých aktivitách záleží jen na Vaší volbě. Lektoři udělají maximum, aby si každá účastnice a každý účastník do své praxe odnesli co nejvíce.
Ještě než kurz začne, dostanou všichni přihlášení účastníci dotazník, díky kterému bude možné kurz maximálně uzpůsobit potřebám účastníkům kurzu od samého začátku.

Bonus pro účastníky:

V průběhu kurzu bude pro účastníky k dispozici webová stránka s doplňkovými informacemi a materiály a zajímavými tipy pro učení.
Jako dárek dostane každý účastník při zahájení kurzu Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a DPH česko-německý a německo-český (2006). Absolventi kurzu dostanou na závěr osvědčení o účasti.

Doporučení na prohloubení znalostí:

Jako doplnění nabízíme nově také pravidelné lekce online, které jsou připraveny pro dokonalé procvičení probraného učiva a zafixování znalostí získaných na prezenčních setkáních. Online lekce je možné absolvovat také nezávisle na účasti na kurzu.
Do online lekcí se přihlásíte zde.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Kurzem vás provedou dva zkušení oblíbení lektoři - Marcela Svatková je lektorkou gramatické části a autorkou cvičení. Ondřej Veselý povede odbornou část kurzu, která je složena praktických cvičení.

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy, v současné době na rodičovské dovolené. S KDP spolupracuje již 10 let. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy. V současnosti se věnuje výuce jazyka na všeobecné i odborné úrovni formou online výuky.

Mgr. Ondřej Veselý

Mgr. Ondřej Veselý

Absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oborů angličtina a němčina. Po ukončení studia se stal asistentem daňového poradce (Ernst & Young) a poté asistentem auditora (rodinná firma). V současnosti vede kurzy odborné angličtiny a němčiny pro účetní, daňové poradce a studenty dálkového studia VŠ.