Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

ONLINE LEKCE - Němčina v daních

Online kurz Vám umožní si zopakovat základy německé gramatiky, probrat a procvičit složitější aspekty jazykových struktur používaných zejména v odborné němčině a procvičovat nové znalosti v aktivních komunikačních situacích.

Co Vám kurz přinese?
** rozšíření a upevnění odborné slovní zásoby  ** zlepšení jazykové pohotovosti při obchodních jednáních ** efektivnější orientaci při práci s doklady ** bohaté doprovodné materiály

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce. 

Obsahová náplň

Výuka je koncipována za účelem procvičit nahodile jednotlivé gramatické jevy a zároveň část hodiny je věnována konverzaci a diskuzi na aktuální téma, které je ve společnosti diskutováno.

Obsah kurzu  Ukázka materiálů ke stažení níže.

 • Profesní část: Spotřební a ekologické daně; Překlad (nejen) terminologie 
 • Jazyková část: Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky 
 • Profesní část: DPPO; Email v němčině 
 • Jazyková část: Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé 
 • Profesní část: Účetnictví; Výtah z textu (smlouva, zákon) 
 • Jazyková část: Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv, časové spojky 
 • Profesní část: DPH a cla; Zásady small talku 
 • Jazyková část: Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige 
 • Profesní část: DPFO, Podnikatelé, Zaměstnanci 
 • Jazyková část: Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., několikanásobný zápor 
 • Profesní část: DNV, DNNV; Nájem a reality 
 • Jazyková část: Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu 
 • Profesní část: Kapitál; Srážková daň 
 • Jazyková část: infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu, vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 
 • Profesní část: SID; Tipy pro odborné jednání; Aktuální problémy 
 • Jazyková část: Procvičování obtížné látky; Opakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační pokyny

Online kurz je koncipován v první řadě jako doplněk k prezenčnímu kurzu Němčina v daních a účetnictví, nicméně lze jej absolvovat i nezávisle.
Více informací o prezenčním kurzu.

Kurz obsahuje 10 online setkání přes aplikaci MS Teams - Návod na obsluhu programu a doporučení pro Váš pracovní počítač viz níže.

Termíny online setkání: 22.10.2020,  5.11.2020; 7.1.2021, 21.1.2021, 18.2.2021, 4.3.2021, 18.3.2021, 1.4.2021, 29.4.2021, 13.5.2021 
Lekce se zpravidla konají ve večerních hodinách od 20:30. Před první lekce Vás kontaktuje organizátor pro potvrzení si časů konání.

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310605 22.10.2020 2020-10-22T20:00:00+02:00 - 13.05.2021 2021-05-13T21:00:00+02:00 3 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Online kurz vede Marcela Svatková, která má bohaté zkušenosti s odbornými jazykovými kurzy na Komoře daňových poradců.

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy, v současné době na rodičovské dovolené. S KDP spolupracuje již 10 let. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy. V současnosti se věnuje výuce jazyka na všeobecné i odborné úrovni formou online výuky.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Ukázka pracovních listů 666KB Stáhnout
Návod pro obsluhu programu MS Teams 1015KB Stáhnout