Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

On-line lekce - Němčina v daních a účetnictví

Online kurz Vám umožní si zopakovat základy německé gramatiky, probrat a procvičit složitější aspekty jazykových struktur používaných zejména v odborné němčině a procvičovat nové znalosti v aktivních komunikačních situacích.

Co Vám kurz přinese?
** rozšíření a upevnění odborné slovní zásoby  ** zlepšení jazykové pohotovosti při obchodních jednáních ** efektivnější orientaci při práci s doklady ** bohaté doprovodné materiály

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky v oblasti daní a účetnictví, kteří potřebují komunikovat s klienty, kolegy či úředníky v německém jazyce.

Obsahová náplň

Jednotlivé lekce jsou koncipovány za účelem procvičit jednotlivé gramatické jevy a zároveň část hodiny je věnována konverzaci a diskuzi na aktuální téma, které je ve společnosti diskutováno.

Obsah kurzu  

Profesní část:

 • Spotřební a ekologické daně; Překlad (nejen) terminologie 
 • DPPO; Email v němčině 
 • Účetnictví; Výtah z textu (smlouva, zákon) 
 • DPH a cla; Zásady small talku 
 • DPFO, Podnikatelé, Zaměstnanci 
 • DNV, DNNV; Nájem a reality 
 • Kapitál; Srážková daň 
 • SID; Tipy pro odborné jednání; Aktuální problémy 

Jazyková část: 

 • Souvětí souřadné a podřadné, párové spojky 
 • Trpný rod (průběhový, stavové pasivum), příčestí přítomné a minulé 
 • Způsob. slovesa ve vedlejších větách a Ersatzinfinitiv, časové spojky
 • Vztažné věty, ukazovací zájmena der, derselbe, derjenige 
 • Konjunktiv préterita a opisný tvar würde+inf., několikanásobný zápor 
 • Infinitiv závislý na podstatném a přídavném jménu, infinitiv závislý na slovesu, slovesa haben a sein ve spojení s infinitivem s zu 
 • Infinitivní konstrukce nahrazující vedlejší větu, vazby sloves, podstatných a přídavných jmen 
 • Procvičování obtížné látky; Opakování

Organizační pokyny

Kurz obsahuje 10 online setkání přes aplikaci MS Teams - Návod na obsluhu programu a doporučení pro Váš pracovní počítač. Lekce se zpravidla konají ve večerních hodinách od 20:30. Před první lekce Vás kontaktuje organizátor pro potvrzení si časů konání.

Termíny online setkání - skupina "Úterý / A" OBSAZENO
13.10.2020, 3.11.2020, 24.11.2020, 8.12.2020, 12.1.2021, 26.1.2021, 9.2.2021, 16.3.2021, 13.4.2021, 27.4.2021  

Termíny online setkání - skupina "Čtvrtek" OBSAZENO
22.10.2020,  5.11.2020; 7.1.2021, 21.1.2021, 18.2.2021, 4.3.2021, 18.3.2021, 1.4.2021, 29.4.2021, 13.5.2021 

Termíny online setkání - skupina "Úterý / B" VOLNO
10.11.2020, 1.12.2020, 19.1.2021, 16.2., 2.3.2021, 6.4.2021, 20.4.2021, 11.5.2021, 1.6.2021

 

Termíny

ID: Termín: Místo: Volná místa: Cena: Lektoři:
310605 22.10.2020 2020-10-22T20:30:00+02:00 - 13.05.2021 2021-05-13T21:30:00+02:00 0 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín
310605 10.11.2020 2020-11-10T20:30:00+01:00 - 01.06.2021 2021-06-01T21:30:00+02:00 3 Mgr. Marcela Svatková
přihlásit na termín

Přednášející

Online kurz vede Marcela Svatková, která má bohaté zkušenosti s odbornými jazykovými kurzy na Komoře daňových poradců a to jak prezenčně, ale i online. 

Mgr. Marcela Svatková

Mgr. Marcela Svatková

Lektorka anglického a německého jazyka a prokuristka jazykové školy, v současné době na rodičovské dovolené. S KDP spolupracuje již 10 let. Angličtinu i němčinu vystudovala na Univerzitě Karlově v Praze. Zkušenosti s německým jazykem získala studiem v Pasově, prací v Regensburku a Aschau am Inn. Anglický jazyk zdokonalila v Londýně, kde pracovala a navštěvovala různé jazykové kurzy. V současnosti se věnuje výuce jazyka na všeobecné i odborné úrovni formou online výuky.

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost
Ukázka pracovních listů 666KB Stáhnout
Návod pro obsluhu programu MS Teams 1015KB Stáhnout