Nabídka školení a kurzů

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Vaňatková
E-mail: vanatkova@kdpcr.cz
Tel.: 542422329

Online kurz - Zvládání stresu, prevence syndromu vyhoření (Základní kurz)

Zvládání stresu - prevence syndromu vyhoření aneb jak si uchovat energii a nevyhořet  

„Stres – dobrý sluha, zlý pán.“
„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“ 

Kurz je zaměřen na pochopení souvislostí mezi stresem, zdroji naší energie a našimi možnostmi zátěžové situace zvládat. Zabývá se rozvíjením psychické odolnosti jakožto klíčové dovednosti dnešní doby.
Syndrom vyhoření je extrémně rozšířenou diagnózou, která člověku a jeho okolí často zcela promění život.  Profese daňového poradce patří mezi skupiny povolání, kterých se stres i syndrom vyhoření velmi výrazně dotýkají. Komora daňových poradců pro Vás proto otevírá online kurz, který Vám pomůže zvládat zátěžové situace a změny a předcházet syndromu vyhoření. 

 

Slova kolegyně, daňové poradkyně, po absolvování kurzu v letošním roce:

Kurz byl naprosto úžasný a rozhodně jsem pro další pokračování - nejlépe celoživotní :). Nikdy předtím bych nevěřila, jak moc mě kurz nasměruje a kolik námětů k přemýšlení a změně mi nabídne. 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro daňové poradce a jejich spolupracovníky.

Obsahová náplň

Ke každé lekci je zpracován výukový materiál (pracovní listy, prezentace). Mezi jednotlivými lekcemi účastník obdrží motivační balíček - inspiraci formou citátu, příběhu, koučovací otázky, připomenutí úkolu do příště. V mezidobí účastník plní úkoly zaměřené na rozvoj probíraných znalostí a nácvik dovedností v praxi.

Kurz se skládá z pěti 120ti minutových workshopů, který se uskuteční v těchto termínech:

  • 30. 9. 2022
  • 7. 10. 2022
  • 21. 10. 2022
  • 4. 10. 2022
  • 25. 10. 2022

Doporučení: Online kurz volně navazuje dvoudenní prezenční kurz ve Wellness Penzionu Medličky, který se koná na podzim 2022. Vice informací najdete zde.

Organizační pokyny

Online forma kurzu je zvolena s ohledem na současnou situaci. Metodika kurzu zohledňuje online formát a vytváří podmínky srovnatelné s prezenčním kurzem ve smyslu vybudování prostředí důvěry a bezpečí a vytvoření prostoru ke sdílení. Účast v kurzu vás také posílí v dovednostech pohybovat se zdatně v online prostředí – další důležité dovednosti do dnešní doby.

Setkání se konají přes MS Teams.

Termíny

Nenalezeny žádné termíny kurzu


Přednášející

Kurz je veden interaktivní formou lektorskou dvojicí Mgr. Hanou Vykoupilovou, Ph.D. a PhDr. Anitou Crkalovou. Vedení kurzu probíhá koučovacím způsobem, zapojuje účastníky a inspiruje k praktickým krokům, které pomáhají přenášet znalosti a dovednosti z kurzu do každodenního života.

PhDr. Anita  Crkalová

PhDr. Anita Crkalová

Působí jako lektorka, konzultantka a koučka, zaměřuje se na oblast osobnostního rozvoje, sebepoznání, sebeřízení a zdroje energie, rozvíjení tvořivosti apod. Při své práci se inspiruje mnoha technikami duševní práce a tvořivosti, využívá principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®, práci s tělem a energií. Anita se také zabývá vedením rozvojových projektů, vzděláváním manažerů a koučů a publikační činností. Je spoluautorkou publikací „Jak zefektivnit práci v týmu“ (Crkalová, A. – Riethof,N., Praha, Grada Publishing 2007) a „Průvodce světem koučování a osobnostní typologie“ (Crkalová, A. – Riethof, N., Praha, Management Press 2012). Absolventka Filozofické fakulty UK s více než 25letou konzultantskou a lektorskou praxí.

Mgr. Hana  Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Mgr. Hana Vykoupilová, Ph.D., Assoc CIPD

Je architektkou L&D programů pro firmy nejrůznějších segmentů a velikostí, auditorkou age managementu, lektorkou, koučkou a konzultantkou v oblasti lidského kapitálu; v roce 2018 absolvovala u prestižní britské organizace Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) a stala se certifikovaným HR Managerem.